Wat zijn ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ of SDG’s?

07/03/2016 - 14u

In 2015 gingen alle lidstaten van de VN, dus ook België, akkoord met een ambitieuze ‘agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’. Een nieuwe set ontwikkelingsdoelen zag het licht: de duurzame ontwikkelingsdoel(stelling)en of SDG’s (Sustainable Development Goals).
 

Waarom zo belangrijk?

In tegenstelling tot de vorige Millenniumdoelen (MDG’s) gelden de SDG’s immers voor alle landen, waar ook elke individuele burger zijn/haar steentje aan kan bijdragen. Onder de coördinatie van de Internationale Vakbeweging (IVV) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hebben wij als ACLVB ook de afgelopen jaren hard ingezet om waardig werk een concrete plaatst te geven in deze belangrijke agenda.
 

Wat zijn ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ of SDG’s:

De SDG’s bestaan uit 17 ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ in functie van een wereld ‘vrij van armoede, honger, ziekte, waarin elk individu een vervullend leven kan leiden’. De ‘Agenda 2030’ steunt op 5 pijlers: mens (leven in waardigheid), planeet (de planeet beschermen), voorspoed (een leven dat ontplooiingskansen biedt), vrede (vrij van angst en geweld) en partnerschap (een vernieuwde mondiale solidariteit waar iedereen aan meedoet opdat niemand achterblijft).

De 17 SDG’s op een rijtje:

 1. Doelstelling 1. Armoede in al zijn vormen overal uitbannen.
 2. Doelstelling 2. Honger uitbannen, zorgen voor voedselzekerheid en betere voeding, duurzame landbouw bevorderen.
 3. Doelstelling 3. Gezondheid en welzijn voor iedereen op elke leeftijd.
 4. Doelstelling 4. Kwaliteitsonderwijs en levenslange opleidingskansen voor iedereen.
 5. Doelstelling 5. Gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
 6. Doelstelling 6. Beschikbaarheid en duurzaam beheer van zuiver water, sanitaire voorzieningen.
 7. Doelstelling 7. Betaalbare, betrouwbare, hernieuwbare en eigentijdse energie.
 8. Doelstelling 8. Duurzame economische groei, voltijdse en productieve tewerkstelling en waardig werk. Uiteraard zeer belangrijk voor de ACLVB! Veilige werkomstandigheden, waardig werk voor mannen, vrouwen en jongeren en bescherming van de arbeidsrechten kunnen hiertoe bijdragen.
 1. Doelstelling 9. Soepele, inclusieve, duurzame en innovatieve infrastructuur en industrie.
 2. Doelstelling 10. Ongelijkheid in en tussen landen onderling verminderen.
 3. Doelstelling 11. Steden en woonkernen met veilige openbare ruimte
 4. Doelstelling 12. Duurzame consumptie en productiemethodes. Rijke landen hebben een grote ecologische voetafdruk.
 5. Doelstelling 13. Onmiddellijk actie in de strijd tegen klimaatverandering en de gevolgen.
 6. Doelstelling 14. Bescherming en duurzaam gebruik maken van oceanen, zeeën en water.
 7. Doelstelling 15. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit, duurzaam bosbeheer, bestrijden van verwoestijning en kwaliteitsverlies van de grond.
 8. Doelstelling 16. Bevorderen van vrede, toegang tot rechtssysteem en efficiënte instellingen.
 9. Doelstelling 17. Versterken en hernieuwen van wereldwijde partnerschappen voor duurzame ontwikkeling.

Zijn 17 doelen niet te veel?

In tegenstelling tot de MDG’s gaan de SDG’s veel breder. Zo omvatten ze ook mensenrechten, vrede en veiligheid, respect voor de rechtsstaat en goed bestuur. Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat geen enkele SDG los staat van een ander. Zo heb je om armoede (SDG1) of honger (SDG2) uit te roeien, ook alle andere SDG’s nodig. De SDG’s - hoe divers ook - vormen één agenda voor een leefbare wereld, ook voor de toekomstige generaties.
 

Hoe moeten wij dat allemaal meten en opvolgen?

Alle 17 doelstellingen hebben een reeks van “targets” en indicatoren” om de vooruitgang meetbaar te maken. Aangezien deze agenda geldt voor alle landen, moet ook België rekenschap geven over haar inzet om de 17 doelstellingen te behalen. Natuurlijk verschilt de context van land tot land. Zo moet DR Congo armoede en honger anders aanpakken dan België. Elk land zal dus voor zichzelf moeten uitmaken hoe het de SDG’s wil halen. Als vakbond hebben wij hier een belangrijke rol te spelen bij het meten en opvolgen van deze doelstellingen.

Zo hebben wij al de eerste stappen gezet om via het mandaat dat de ACLVB opneemt in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een advies (http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-over-de-implementatie-van-de-sdgs) aan de Belgische overheid voor te bereiden rond de implementatie van de SDG’s, met uiteraard aandacht voor onze syndicale prioriteiten. 

Voorts merken wij dat de overheid ook meer en meer de privé sector benadert om een deel van de Agenda 2030 voor hun rekening te laten nemen. Minister De Croo heeft onder andere een ronde tafel met een 40 tal bedrijfsleiders georganiseerd om ook hun inzet te vragen, niet enkel in België maar ook in de partnerlanden van België in het zuiden.

Als vakbond kunnen wij hierbij zeker een rol spelen om in de bedrijven waar wij als ACLVB aanwezig zijn, een wakend oog te houden. Indien bedrijven bijvoorbeeld onder de noemer van “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” (MVO) een aantal SDG gerelateerde initiatieven opstarten, dienen wij erop toe te zien dat dit ook daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen..

ACLVB Internationale Departement 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart