Van duurzame ontwikkeling een beleidsprioriteit maken

02/07/2019 - 11u

De Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau heeft het Federaal Rapport Duurzame Ontwikkeling 2019 “Welke prioriteit voor een duurzame ontwikkeling?” gepubliceerd.

In dit rapport worden drie vragen beantwoord:

  1. Waar staat België?
    • De voortzetting van de huidige trends maakt het niet mogelijk om alle doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (“Sustainable Development Goals” - SDG) te verwezenlijken.
  2. Welke politieke prioriteit voor duurzame ontwikkeling?
    • De federale overheidsdiensten hebben concrete resultaten geboekt, ondanks het gebrek aan politieke impulsen om deze SDG's te verwezenlijken.
  3. Hoe het beleid voorbereiden?
    • Twee casestudy's, een CO2-taks en alternatieven voor bedrijfswagens, laten zien hoe je de SDG's kan gebruiken bij de voorbereiding van beleid dat coherent is met deze doelstellingen.

Een persbericht is beschikbaar. De balans van 51 indicatoren voor de opvolging van de SDG’s is beschikbaar op www.indicators.be.

Het Internationale Vakverbond (IVV) geeft dit jaar extra aandacht aan SDG 8, met namen “Waardig werk en economische groei” via een speciaal campagne “tijd voor 8”; meer informatie terug te vinden op:  https://timefor8.org/#home

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart