ACLVB stelt de Sustatool voor aan Europese vakbonden!

15/04/2019 - 10u

Sustainable Development Goals (SDG’s) via sociale dialoog op de werkvloer introduceren komt een stap dichterbij met de hulp van de Sustatool.

Op 28-29 maart organiseerde het European Trade Union Institute (ETUI) een gespecialiseerde opleiding in Antwerpen, met als thema: “Vakbonden implementeren de SDG’s in Europa”. Een twintigtal vakbonden vanuit gans Europa kwamen samen om van elkaar te leren door goede praktijken uit te wisselen.

De tweedaagse werd opgestart met een uitleg vanuit de Internationale en Europese Vakverbonden over de relevantie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor vakbonden en hoe de Agenda 2030 aansluit bij de Europese sociale rechten pijler.

Om dit allemaal in praktijk om te zetten krijgt de ACLVB de kans om haar ervaringen te delen met de deelnemers. Sinds de start van de adoptie van de Verenigde Naties Agenda 2030 werkt de ACLVB en haar vzw Beweging voor Internationale Solidariteit (BIS) mee aan de implementatie van dit duurzaamheidsverhaal. Toch moesten ook wij op zoek gaan naar de juiste formule om dit tot een onderdeel van onze syndicale werking te maken.

Vorig jaar kreeg de ACLVB een eerste introductie van de Sustatool, een tool die ontwikkeld werd door de Universiteit van Antwerpen met de steun van de Vlaamse overheid en is gebaseerd op academisch onderzoek, managementliteratuur en goedepraktijkvoorbeelden. Als ACLVB zagen wij het potentieel hiervan in. We hadden wel de vraag hoe wij hier een vakbondstool konden van maken, afgestemd op de werking van onze vakbondsafgevaardigden. Wij gingen aan de slag en selecteerden een aantal thema’s die van prioritair belang zijn voor onze syndicale werking in het kader van sociale dialoog. De ACLVB heeft een pilootproject uitgerold met 6 bedrijven om de tool te testen. ACLVB-vakbondsafgevaardigden uit de testgroep leren de tool kennen, leren hoe er mee om te gaan binnen hun bedrijven en een aantal thema’s of acties te kiezen om op de agenda van de overlegorganen te plaatsen.

Om onze vakbondsafgevaardigden hierbij te helpen heeft de ACLVB een gids opgesteld om relevante thema’s van de Sustatool voor syndicale werking toe te lichten, en een aantal projectfiches op te maken om de gekozen thema’s of acties in de praktijk om te zetten. De gekozen duurzaamheidsacties van de vakbondsafgevaardigden variëren van duurzame mobiliteit zoals fietshersteldiensten voor personeel die met de fiets naar het werk komen, tot een beter personeelsbeleid rond werkbaar werk.

De eerste reactie vanuit de deelnemers is voornamelijk  dat er nu een mogelijkheid bestaat om op enkele thema’s of acties te werken in plaats van alles tegelijk te willen doen, en dat de inspiratie gehaald uit de Sustatool catalogus een grote meerwaarde heeft.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart