ACLVB in Europa

Op deze pagina:

  De Dienst Internationale en Europese betrekkingen van de ACLVB werkt dagelijks, in samenwerking met andere afdelingen, aan de sociale ontwikkeling van het Europese project. Wat doet wij concreet?

  1. We staan direct ten dienste van militanten en delegees om hen te ondersteunen bij zaken als grensoverschrijdend werk of Europese ondernemingsraden, en we organiseren trainingen om Europese vakbondskwesties uit te legen en te bespreken.
  2. We nemen deel aan de werkzaamheden van het Europees Verbond van Vakverenigingen. Zo laten we de eisen van de vakbonden te horen aan Europese leiders, wiens beslissingen in toenemende mate van invloed zijn op het nationaal beleid.
  3. We nemen deel aan de Europese sociale dialoog op interprofessioneel niveau. Daar onderhandelen we rechtstreeks met werkgevers over betere voorwaarden voor alle Europese werknemers om de concurrentie tussen lidstaten op de ruggen van deze werknemers te doen stoppen.
  4. We voeren projecten en partnerschappen uit met organisaties uit nabije landen en buurlanden met als doel een ge├»nstitutionaliseerde sociale dialoog en collectieve onderhandelingen te stimuleren als essenti├źle elementen van het sociale Europa.
  5. We zijn de schakel op Belgisch niveau van grote Europese campagnes en zorgen ervoor dat er ook over Europese onderwerpen wordt gemobiliseerd.

  Om op Europees en internationaal niveau onze stem te laten horen, is ACLVB lid van verschillende vakbondsverenigingen, zoals het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en het Internationaal Vakverbond (IVV).  Meer informatie over deze organisaties en hun werking, vindt u elders op de site.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart