interim_-_1200x594.jpg

Bijdrage moet misbruik van dagcontracten in uitzendsector tegengaan

09/09/2022 - 15u

Gebruikers van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid die een bepaalde drempel per semester en per uitzendkracht overschrijden, zullen een bijzondere socialezekerheidsbijdrage moeten betalen. De sociale partners vragen dat dit responsabiliseringsmechanisme in werking treedt op 1 januari 2023.

Als vakbonden beweren dat te veel werkgevers opeenvolgende uitzendcontracten misbruiken, dan is dat geen verzinsel. Tussen 2015 en 2020 waren de helft van alle uitzendcontracten dagcontracten. In 2016, 2017 en 2018 werden er elk jaar ongeveer drie miljoen opeenvolgende dagcontracten (ODC) afgesloten. In 2019 en 2020 ging het om minstens 2,5 miljoen, ondanks de coronacrisis. Dat dagcontracten lang niet alleen gebruikt worden om onvoorspelbare piekmomenten op te vangen, maar deel zijn gaan uitmaken van een echt businessmodel, is overduidelijk. Dagcontracten brengen heel wat onzekerheid teweeg voor de betrokken uitzendkrachten, zowel financieel als bij de planning van hun privéleven.

STRENGER

In het verleden waren reeds verscheidene overeenkomsten (cao 108, NAR-advies 2091) gesloten tussen de sociale partners om het gebruik van dit soort overeenkomsten te controleren en in de - gefnuikte - hoop het gebruik ervan terug te dringen ten voordele van overeenkomsten van bepaalde duur en, idealiter, van onbepaalde duur. Op 19 juli 2022 werd in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord bereikt dat onder meer voorziet in de automatische betaling van een bijzondere socialezekerheidsbijdrage door de inlenende ondernemingen die een bepaalde drempel van opeenvolgende dagcontracten per half jaar en per uitzendkracht overschrijden. Het stelsel zal ook gelden voor jobstudenten, maar niet voor gepensioneerden, flexi-job-bers of gelegenheidswerkers.

TOEZICHT

De sociale partners hebben er voorzichtig mee ingestemd om op korte termijn een evaluatie uit te voeren van de contracten voor uitzendarbeid van twee dagen, met de bedoeling ook die te onderwerpen aan een bijkomende RSZ-bijdrage indien een aanzienlijke toename van het gebruik van dit soort contract wordt vastgesteld. 
Wanneer de gebruikers van mening zijn dat ze worden geconfronteerd met een uitzonderlijke omstandigheid die het bovenmatig gebruik van opeenvolgende dagcontracten rechtvaardigt, kunnen zij een verzoek om terugbetaling indienen bij de Commissie van Goede diensten voor de Uitzendkrachten, na de Ondernemingsraad of, als er geen Ondernemingsraad is, de Syndicale Delegatie te hebben ingelicht en geraadpleegd.

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart