Eenheidsstatuut : De Liberale Vakbond zal waakzaam blijven bij de verdere uitwerking van het compromis

09/07/2013 - 11u

Het Nationaal Bureau van de ACLVB heeft deze morgen de compromistekst van minister Monica De Coninck uitvoerig besproken. Deze tekst was al eerder goedgekeurd door de regeringskern.  Het Nationaal Bureau stelt vast dat de tekst verschillende syndicale eisen bevat, en daarnaast ook een aantal evenwichtige beslissingen die, in het kader van een compromis en in de zoektocht naar juridische stabiliteit, als aanvaardbaar kunnen beschouwd worden.

Diverse solidariteitsmechanismen werden voorzien, zoals onder meer de solidariteit van de hogere bedienden tegenover de andere werknemers. De Liberale Vakbond ACLVB stelt vast dat zijn vraag om paal en perk te stellen aan het willekeurig ontslag beantwoord werd en dat de motiveringsplicht bij ontslag voortaan de regel zal zijn.

Verder merkt de ACLVB op dat nog heel wat punten zullen moeten uitgeklaard worden. Verschillende kwesties zijn immers onbeantwoord gebleven en vormen dus stof tot verder overleg na de grote vakantie.

Naast de oplossingen die konden gevonden worden om de problematiek van de carenzdag en de opzegtermijnen aan te pakken, eist de ACLVB ook dat er op korte termijn uitsluitsel komt over alle aspecten die verband houden met het collectief arbeidsrecht. De Liberale Vakbond pleit reeds lang voor de oprichting van paritaire comités die bevoegd zijn voor alle werknemers. Op het vlak van de paritaire comités tot een “eenheidsstatuut” komen, is zeker en vast een piste die nog uitgediept moet worden met als doel de verschillende ongelijkheden en discriminaties tussen de werknemers weg te werken.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart