banner-pay-rise.png

Europees Vakverbond : "Nu is het aan de werknemers. Tijd voor loonsverhogingen."

21/02/2017 - 15u

Europa moet nu werk maken van loonsverhogingen. Werknemers hebben daar recht op.
Dat is de boodschap van een nieuwe campagne van het Europees Vakverbond (EVV). Loonsverhogingen zijn een motor voor economische groei en werkgelegenheid. En ze zijn nodig om ongelijkheid terug te dringen.

Europa geraakt stilaan uit een periode van economische crisis, maar de top 1% van de bevolking loopt nog steeds met de grote winsten weg. Na een periode van strenge besparingen is het nu de beurt aan de werknemers om hun deel van de koek te eisen.

Werknemers zijn immers de grote verliezers van de laatste jaren. Jarenlang gold - zowel bij beleidsmakers als in het maatschappelijk discours - dat hun lonen laag dienden gehouden te worden om een competitieve economie te kunnen garanderen. Decennia lang reeds volgen lonen niet meer de evolutie van de productiviteit. Ze zijn gedaald als je ze vergelijkt met de beweging van aandelen en vermogenswinsten.
Het deel werknemers met een karig loon is beschamend. In tal van landen ligt ook het minimumloon veel te laag. Om nog te zwijgen over de hardnekkige loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Tijd voor een inhaalbeweging dus. Niet alleen hebben de werknemers in Europa daar meer dan ooit recht op, bovendien zorgt een boost van hun koopkracht voor economische groei, extra jobs en meer sociale rechtvaardigheid.

De beste manier om een redelijke loonsverhoging te realiseren is via collectief overleg tussen vakbonden en werkgevers, stelt het EVV. In hetzelfde kader moet het beleid van de Europese Unie en haar lidstaten inzetten op het uitroeien van nepcontracten, het dichten van de genderloonkloof en het optrekken van de minimumlonen.
 

Lees meer op de website van het EVV
#OurPayRise

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart