banner-kaderleden.jpg

Het Arbeidshof geeft ook kaderleden vakbondsrechten

14/01/2021 - 17u

Op 13 januari 2021 heeft het Arbeidshof van Antwerpen bevestigd dat kaderleden niet geweerd mogen worden uit de vakbondsafvaardiging en het sociaal overleg op de werkvloer. Ondanks een eerder arrest uit 2014 bleven bedrijven, met name uit de chemiesector, weigeren gevolg te geven hieraan.

Eén van de ondernemingen die het arrest uit 2014 steevast met de voeten blijft treden, is 3M uit Zwijndrecht. Hier botsen kaderleden telkens op onwil van de werkgever om afspraken te maken over thema’s die hen aanbelangen zoals loon of een preventief stress- en burn-outbeleid.

Na jarenlange vruchteloze pogingen tot overleg stapten de ACLVB, het ACV en het ABVV naar het Arbeidshof om deze discriminatie te stoppen en de discriminerende cao-bepalingen die een onderscheid maken tussen kaderleden en bedienden nietig te verklaren.

Nu bevestigt het Hof dus dat kaderleden niet mogen uitgesloten worden als kiezer of kandidaat bij de verkiezingen voor de vakbondsafvaardiging, noch om het aantal afgevaardigden of de drempel voor instelling van een vakbondsafvaardiging te bepalen. Bepalingen uit de sectorale cao’s die kaderleden uitsluiten, worden door het Arbeidshof onwettig verklaard.

Dit arrest kan niet langer genegeerd of beschouwd worden als een eenmalige uitspraak in één specifieke situatie in één onderneming.

We roepen de werkgevers op om deze uitspraak te respecteren en kaderleden toe te laten tot het sociaal overleg. Laat dit een startschot zijn voor een meer democratisch sociaal overleg in alle ondernemingen. We willen in samenspraak met de werkgevers blijven zoeken naar oplossingen voor wederzijdse verzuchtingen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart