Metaal : De Liberale Vakbond wil onderhandelen binnen een duidelijk kader

23/02/2011 - 17u

Neen van ACLVB verbetert Interprofessioneel Akkoord

Door het “neen” van de Liberale Vakbond op het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord zijn volgende verbeteringselementen gerealiseerd:

  • de geplande studie van het indexsysteem wordt geschrapt,
  • de minimumlonen worden met 120 euro per jaar verhoogd,
  • nieuwe arbeiderscontracten krijgen sneller een hogere opzeggingstermijn,
  • de bestaande anticrisismaatregelen, zoals de verhoging van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen tot 70 en 75%, worden voor onbepaalde duur verlengd.

Met deze verbeteringen bleef het bemiddelingsvoorstel nog steeds ontoereikend. Het voorstel bevat immers geen mogelijkheid tot vrije loonsonderhandelingen. Een indicatieve loonnorm moet aan de werknemers de mogelijkheid bieden om mee de vruchten te plukken van de economische heropleving.

ACLVB wil onderhandelingen voor de metaalsectoren binnen een duidelijk kader

De Liberale Vakbond heeft de voorbije weken in verschillende metaalsectoren aangegeven dat zij 100% bereid is om te onderhandelen. Hiervoor is een duidelijk en definitief wettelijk kader nodig. Dit is er momenteel nog niet.

We moeten consequent blijven. De basis voor de sectorale onderhandelingen moet eerst vastgelegd worden op interprofessioneel niveau. Nu al onderhandelen zolang dit nog niet definitief vaststaat, is als de kar voor het paard spannen.

De Liberale Vakbond heeft de voorbije weken duidelijk gemaakt dat zij de belangen van haar leden maximaal wenst te verdedigen en dat zij bereid is hiervoor verantwoordelijkheid op te nemen.

Verder zal de Liberale Vakbond in alle metaalsectoren blijven ijveren voor een hogere loonnorm dan de voorziene 0,3%! De grote winsten die door bepaalde bedrijven werden gerealiseerd, moeten immers ook ten goede komen van de werknemers en niet alleen van de aandeelhouders en managers!

ACLVB zet zich verder ook in voor:

  • het behoud en de verlenging van alle brugpensioenakkoorden,
  • een verplichte ontslagprocedure,
  • een snellere en betere harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden

De Liberale Vakbond, gaat voor de verdediging van uw belangen.

Wij onderhandelen met kennis van zaken en met gezond verstand.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart