banner-nationaal-comite.jpg

Nationaal comité van de ACLVB: samen vooruit voor onderhandelen en sensibilisering

02/12/2016 - 14u

De afgevaardigden van het nationaal comité van de ACLVB kwamen op 1 december samen om de maatregelen van de regering-Michel te bediscussiëren en hun houding te bepalen omtrent een eventuele nationale staking. Een grote meerderheid stemde tegen een nationale staking.

De corporate slogan ‘Vrije visie, eigen stem’ werd ook ten volle in praktijk gebracht op niveau van het nationaal comité. Tijdens de voorgaande weken kwamen 17 zonale overlegplatformen samen om de agenda te bespreken. De vertegenwoordigers daarvan brachten op het nationaal comité in Brussel hun conclusies plenair naar voor. Op die manier worden beslissingen meer onderbouwd genomen en kunnen ze ruimer gedragen worden.

Duidelijk is dat de hervorming van de wet van 1996 op de loonnorm voor grote beroering zorgt onder de ACLVB-afgevaardigden. "Het stuit ons tegen de borst dat er de komende jaren - voor de vierde keer intussen - geen ruimte zal zijn voor loononderhandelingen. Wat met werknemers in sectoren die zeer winstgevend zijn? Moeten die andermaal toezien hoe de winsten waartoe zij zelf hebben bijgedragen, enkel en alleen naar de aandeelhouders gaan?", aldus nog de afgevaardigden, die het principe van de vrije loononderhandelingen blijven voorstaan.

Ook de geplande wijzigingen in de pensioenreglementering, met besnoeiingen in de gelijkgestelde periodes, wekken verontwaardiging en brachten eerder deze week al een militantenconcentratie op de been in Brussel. "Het feit dat geraakt wordt aan de voorwaarden voor werknemers die nu al in het SWT-stelsel gestapt zijn, komt neer op pure contractbreuk door de regering".

Naast hun bedenkingen bij talloze ongerijmdheden van deze regering ("Enerzijds wakkert ze het presteren van overuren aan, anderzijds belooft ze werkbaar werk en jobcreatie", "Waarom worden de jeugdbarema's terug ingevoerd? Pure discriminatie toch?"), lieten de ACLVB-afgevaardigden zich tot slot zeer ongerust uit over de trend tot individualisering van de arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer. "Onder meer bij de vereenvoudiging van de deeltijdse uurroosters zien we dat de rol van de vakbondsafgevaardigden uitgehold wordt".

Mario Coppens, Nationaal Voorzitter: "Ik heb vandaag diverse  keren het woord communicatie en sensibilisering gehoord." ACLVB-afgevaardigden in de bedrijven ervaren inderdaad dat werknemers nood hebben aan duidelijke informatie over de plannen van deze regering. Niet altijd even makkelijk om hen die informatie snel en eenduidig te geven, met een overheid die op dat vlak tekortschiet en de sociale partners nu eens wel teksten bezorgt, dan weer niet, die tegenstrijdig bericht, of informatie via perslekken verspreidt.

"Het is duidelijk dat we ook meer de resultaten van onze vakbondsacties moeten communiceren en die waren er zeer zeker. Denk maar aan de afzwakking van de wet-Peeters in het kader van werkbaar wendbaar werk, waarbij we er andermaal in geslaagd zijn onze rol van verdediger van de werknemers waar te maken!”

De ACLVB-voorzitter hoopt het nationaal comité eind januari te kunnen terugzien om hun het ontwerp van IPA te kunnen voorleggen. Dat zo'n interprofessioneel akkoord er komt, is belangrijk. De mensen zijn echt wel toe aan extra koopkracht na de loonblokkering van de laatste jaren. We moeten ook trachten te vermijden dat de  leeftijdsgrenzen voor SWT en landingsbanen automatisch op 60 jaar zouden gebracht worden."


Maatregelen regering-Michel

Lees onze analyses van de regeringsmaatregelen in ons dossier.

Lees het dossier 


Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart