banner-bonus_0.jpg

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: grensbedragen geïndexeerd

05/01/2017 - 14u

De grensbedragen van de cao 90 over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen worden telkens op 1 januari aangepast aan de gezondheidsindex. In het kader van cao nr. 90 of 'niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ kan aan de werknemer onder bepaalde voorwaarden een bonus worden toegekend die een bijzondere sociale en fiscale behandeling geniet.

Even ter herinnering: de bonus toegekend onder de voorwaarde van deze cao 90, is onderworpen aan de RSZ-inhouding (solidariteitsbijdrage) van 13,07%, ten laste van de werknemer, voor zover het grensbedrag per kalenderjaar en per werknemer niet wordt overschreden. De werkgever dient van zijn kant de sociale bijdrage te betalen van 33% op het bedrag van het voordeel.

Fiscaal wordt dezelfde bonus vrijgesteld van de personenbelasting, en bijgevolg ook van de bedrijfsvoorheffing, voor zover het fiscaal grensbedrag (per jaar en per werknemer) wordt gerespecteerd.

Indien de effectief toegekende bonus de grensbedragen overschrijdt, zal het overschrijdende gedeelte onderworpen worden aan de gewone socialezekerheidsbijdragen en aan de belastingen.
 

De grensbedragen

Het geïndexeerd sociaal grensbedrag, per werknemer, bedraagt vanaf 1 januari 2017 3.255 euro (3.219 euro in 2016).

Het geïndexeerde fiscale grensbedrag, per werknemer, bedraagt vanaf 1 januari 2017 2.830 euro (2.798 euro in 2016). Dit bedrag dient nog door de fiscale administratie bevestigd te worden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart