Nog dit jaar premie voor langdurig tijdelijk werklozen

16/12/2020 - 14u

De federale regering kent dit jaar een extra premie toe aan werknemers die door corona minstens 53 dagen tijdelijke werkloos zijn geweest tussen 1 maart 2020 en 30 november 2020. De premie wordt berekend op basis van het aantal uitkeringen tijdelijke werkloosheid omwille van corona dat je in die periode hebt genoten. 

Zijn dat er minstens 53, dan bedraagt de premie €150 voor voltijdse werknemers of de helft van dit bedrag, met name €75, voor zij die deeltijds werken. Vanaf de 68ste uitkering wordt de premie verhoogd met €10 (voor voltijdse werknemers) of €5 (voor deeltijds werknemers) per uitkering. Op deze premie wordt ook een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 15%. De ACLVB trok hier sterk voor aan de kar op het sociaal overleg en is dan ook tevreden met dit eindejaarscadeau voor tijdelijk werklozen in alle sectoren!

Kort samengevat geldt het volgende voor voltijdse werknemers:

< 53 uitkeringen = geen toeslag
van 53 tot 67 uitkeringen = €150
vanaf 68 uitkeringen = €150 + €10 bruto per dag vanaf de 68ste uitkering
Opgelet! De ACLVB stort de premie op je rekening vanaf 15 december. Je hoeft géén aanvraag in te dienen! 
Het betaalde bedrag is gebaseerd op het aantal dagen tijdelijke werkloosheid tot en met oktober en werd gecontroleerd door de RVA.  Was je in de loop van november nog tijdelijk werkloos? Dan worden deze dagen in de volgende maanden verrekend en alsnog betaald.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart