Tijdelijke werkloosheid artistieke en evenementensector uitgebreid

26/05/2020 - 17u

De Nationale Veiligheidsraad heeft als gevolg van corona alle massa-evenementen afgelast tot eind augustus. De artiesten en medewerkers van deze evenementen zouden zonder inkomen vallen. Daarom heeft de regering een uitbreiding van het systeem van tijdelijke werkloosheid doorgevoerd. Op die manier wil de overheid een vangnet bieden voor wie in deze sector werkt.

Als medewerker of artiest kan je een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontvangen voor de dagen waarop je in normale omstandigheden effectief gewerkt zou hebben met een arbeidsovereenkomst, mits je voldoet aan de volgende vereisten

  • Het evenement of de artistieke prestatie moet door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad zijn afgelast of verboden omwille van het verbod op samenscholing van toeschouwers of deelnemers;
  • Het evenement vond normaal gezien plaats tussen 14 maart tot en met 31 augustus 2020. Je kan echter geen uitkering voor tijdelijke werkloosheid meer ontvangen voor de dagen voor dewelke u al een uitkering voor volledige werkloosheid ontving.
  • Als werknemer (al dan niet artiest) was je normaal gezien tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst, ongeacht je functie;
  • Uit je aanvraag naar de RVA toe moet blijken dat je van de opdrachtgever en/of de organisator van een evenement een formele belofte van een arbeidsovereenkomst had gekregen.
  • Je moet het bewijs van deze belofte van een arbeidsovereenkomst kunnen voorleggen. Er is een schriftelijk bewijs vereist, dat bovendien nominatief is, dus letterlijk op jouw naam. Je moet ook kunnen bewijzen dat er een link is tussen die belofte en het evenement waar je ging spelen of werken. Zo zouden bijvoorbeeld programmaboekjes, correspondentie en drukwerk als bewijs kunnen dienen dat je op een bepaald evenement zou optreden.
  • De bewijsstukken moeten dateren van vóór 15 april 2020. Dit is de datum waarop de Nationale Veiligheidsraad het verbod uitbracht tot het organiseren van evenementen waarop een groot aantal mensen zouden bijeenkomen. De partijen mogen de arbeidsovereenkomst dus niet hebben afgesloten op een moment waarop al vaststond dat de overeenkomst door de coronacrisis niet kon worden uitgevoerd.
  • Als u activiteiten uitoefent die geen artistieke activiteiten zijn (catering, techniek, promotie…), moet u ook bewijzen dat u in de loop van dezelfde periode van vorig jaar, namelijk tussen 14 maart 2019 en 31 augustus 2019, werkte voor een gelijkaardig evenement op basis van een arbeidsovereenkomst.
     

Hoe dien je een aanvraag in?

Je moet je uitkeringsaanvraag als artiest of medewerker valideren door middel van een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT, dat beschikbaar is op onze website. Je kan de aanvraag pas indienen vanaf de eerste dag van de periode van tijdelijke werkloosheid. Bovendien moet je als medewerker of artiest een nieuw formulier indienen voor iedere uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze die volgt op een periode van volledige werkloosheid én voor ieder evenement.

Tot slot moet ook je werkgever een aantal formaliteiten zoals de DIMONA-aangifte in orde brengen. Je werkgever zal ook een ASR scenario 5 moeten afleveren met het aantal uren tijdelijke werkloosheid.

Wanneer je voor dagen gelegen tussen de dagen van “geannuleerde” tewerkstelling waarvoor je aanspraak maakt op uitkeringen als tijdelijk werkloze, aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze, moet je ook een formulier C4 over het einde van de tewerkstelling afleveren. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart