Tijdelijke werkloosheid artistieke en evenementensector uitgebreid

26/05/2020 - 17u

Laatste update: 30/06/2021, 14:45

De voormalige minister van Werk heeft op 08/05/2020 het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht opengesteld voor artiesten en tijdelijke medewerkers (ook uitzendkrachten) van festivals en andere evenementen die door de Nationale Veiligheidsraad werden geannuleerd. Op die manier wil de overheid een vangnet bieden voor wie in deze sector werkt.

De minister van Werk heeft op 03/11/2020 een gelijkaardige beslissing genomen om het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht open te stellen voor artiesten en andere occasionele werknemers tewerkgesteld in het kader van festivals en andere evenementen die geannuleerd werden als gevolg van nieuwe maatregelen door de overheid.

Als medewerker of artiest kan je een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontvangen voor de dagen waarop je in normale omstandigheden effectief gewerkt zou hebben met een arbeidsovereenkomst, mits je voldoet aan de volgende vereisten

  • Het evenement of de artistieke prestatie moet door een beslissing van een publieke overheid zijn afgelast of verboden omwille van het verbod op samenscholing van toeschouwers of deelnemers. Het gaat om bijeenkomsten van personen in het kader van een artistiek evenement (concerten, tentoonstellingen, spektakels, …) of in een ruimer cultureel (commerciële beurzen, kermissen, opendeurdagen …) of zelfs privé kader (huwelijken …), daaronder ook begrepen de voorbereidende activiteiten van het evenement, waaronder de repetities.
  • Het evenement vond normaal gezien plaats in de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 september 2021. Je kan echter geen uitkering voor tijdelijke werkloosheid meer ontvangen voor de dagen voor dewelke u al een uitkering voor volledige werkloosheid ontving.
  • Als werknemer (al dan niet artiest) was je normaal gezien tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst, ongeacht je functie;
  • Uit je aanvraag naar de RVA toe moet blijken dat je van de opdrachtgever en/of de organisator van een evenement een formele belofte van een arbeidsovereenkomst had gekregen.
  • Je moet het bewijs van deze belofte van een arbeidsovereenkomst kunnen voorleggen. Er is een schriftelijk bewijs vereist, dat bovendien nominatief is, dus letterlijk op jouw naam. Je moet ook kunnen bewijzen dat er een link is tussen die belofte en het evenement waar je ging spelen of werken. Zo zouden bijvoorbeeld programmaboekjes, correspondentie en drukwerk als bewijs kunnen dienen dat je op een bepaald evenement zou optreden.
  • De bewijsstukken moeten dateren van vóór 31 oktober 2020. Dit is de datum waarop nieuwe sanitaire maatregelen van de regering werden aangekondigd, die het verbod opleggen om evenementen die een groot aantal personen zou samenbrengen te organiseren


Op 05/03/2021 heeft de regering laten weten dat er vanaf 01/04/2021 door de culturele sector evenementen voor een maximum van 50 personen zouden kunnen worden georganiseerd. Deze beslissing, genaamd “het openlucht-plan”, werd ingetrokken op 19/03/2021. Tussen deze twee data is het mogelijk dat er beloften voor overeenkomsten werden gemaakt en dat contracten werden ondertekend.

De minister van Werk heeft op 29/03/2021 een gelijkaardige beslissing genomen om het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht open te stellen voor artiesten en andere occasionele werknemers tewerkgesteld in het kader van festivals en andere evenementen die in deze context werden geannuleerd.

De voormelde regels zijn hierop van toepassing, met de volgende bijzonderheden:

  • de belofte of het contract moeten gesitueerd zijn vóór 20/03/2021;
  • het moet gaan om een evenement dat zou plaatsvinden na 31/03/2021.

 

Hoe dien je een aanvraag in?

Je moet je uitkeringsaanvraag als artiest of medewerker valideren door middel van een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT, dat beschikbaar is op onze website (www.aclvb.be). Je kan de aanvraag pas indienen vanaf de eerste dag van de periode van tijdelijke werkloosheid. Bovendien moet je als medewerker of artiest een nieuw formulier indienen voor iedere uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze die volgt op een periode van volledige werkloosheid én voor ieder evenement.

Tot slot moet ook je werkgever een aantal formaliteiten zoals de DIMONA-aangifte in orde brengen. Je werkgever zal ook een ASR scenario 5 moeten afleveren met het aantal uren tijdelijke werkloosheid.

Wanneer je voor dagen gelegen tussen de dagen van “geannuleerde” tewerkstelling waarvoor je aanspraak maakt op uitkeringen als tijdelijk werkloze, aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze, moet je ook een formulier C4 over het einde van de tewerkstelling afleveren. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart