Tijdelijke werkloosheid overmacht corona / overstromingen wordt gelijkgesteld met prestaties voor de vakantierechten van 2022

26/10/2021 - 16u

Zowel arbeiders als bedienden die in 2021 periodes van tijdelijke werkloosheid hebben gekend omwille van corona, krijgen een gelijkstelling van die periodes voor hun vakantierechten van 2022. Daarover sloten de sociale partners op 26 oktober 2021 een unaniem advies af binnen de Nationale Arbeidsraad.

Ons land werd dit jaar niet enkel geteisterd door corona, maar ook door zware overstromingen. Het stelsel van tijdelijke werkloosheid werd als gevolg daarvan uitgebreid met het motief overstromingen. Ook die periodes van tijdelijke werkloosheid met motief overstromingen zullen nu gelijkgesteld worden voor de opbouw van de vakantierechten in 2022.

De ACLVB is tevreden over het bereikte akkoord, dat zowel de vakantiedagen als het vakantiegeld (enkel én dubbel) van 2022 betreft, en waarbij bovendien verantwoordelijkheid wordt genomen naar de financiële impact van deze gelijkstelling. De sociale partners maakten immers ook afspraken over de verdeling van het budget dat wordt voorzien door de regering om de kostprijs van deze gelijkstelling te compenseren. Bijzondere aandacht moet daarbij gaan naar de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de werkgevers die het zwaarst getroffen werden.

De komende onderhandelingen zullen nu gaan over de situatie na 01.01.2022.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart