banner-tijdelijke-werkloosheid-zomer.jpg

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind tijdens de zomervakantie

16/07/2021 - 14u

De werknemer kan aanspraak maken op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een minderjarig kind dat met hem samenwoont en dat omwille van een maatregel om de verspreiding van de coronavirus te beperken niet naar een school of kinderopvang kan gaan.

Door de verdere coronamaatregelen kan het voorvallen dat in de zomervakantie bepaalde kampen of georganiseerde opvang waarvoor een kind was ingeschreven niet kunnen doorgaan of voortijdig moeten worden stopgezet. 

Het is ook mogelijk dat een kind, omwille van een verplichte quarantaine, in de zomervakantie niet naar een kamp of opvang waarvoor het was ingeschreven kan gaan.

De minister van Werk heeft beslist dat de werknemer voor de dagen waarop hij in deze situaties instaat voor de opvang van het kind eveneens recht kan hebben op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.
 

Wat moet u doen?

De werknemer die van deze maatregel gebruik wil maken, moet zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien het gaat om een annulatie of stopzetting van een kamp of opvang waarvoor het kind was ingeschreven, moet de werknemer een attest opvang kind zomervakantie annulatie corona afgeleverd door de organisator van het geannuleerde kamp of de georganiseerde opvang bezorgen aan de werkgever. Met dit attest bevestigt de organisator de inschrijving van het kind en de annulatie of de stopzetting van het kamp of de opvang.

Indien het gaat om een kind dat omwille van een verplichte quarantaine niet naar een kamp of opvang kan gaan, moet de werknemer een attest opvang kind zomervakantie quarantaine corona afgeleverd door de organisator van het geannuleerde kamp of de georganiseerde opvang bezorgen aan de werkgever. Met dit attest bevestigt de organisator de inschrijving van het kind voor het kamp of de opvang. De werknemer moet aan het attest het medisch certificaat betreffende de quarantaine toevoegen. 

Voorwaarde is dat het gaat om een (schoolgaand) minderjarig kind dat met de werknemer samenwoont. Bovendien kan op hetzelfde moment maar één ouder gebruik maken van dit recht (de twee ouders kunnen dus niet gelijktijdig gebruik maken van dit recht gedurende dezelfde periode).
Het kind moet ook ingeschreven zijn voor het kamp of de opvang vóór de annulatie of de stopzetting van het kamp of de opvang of vóór de quarantaine van het kind.
 

Hoeveel bedraagt de uitkering? 

Een werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld voor de opvang van een kind krijgt 70% van zijn (begrensde) loon. Daarop wordt 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Naast zijn werkloosheidsuitkering krijgt hij nog een supplement van 5,63 euro per dag.
 

Vraag je voor het eerst werkloosheidsuitkeringen aan?

Contacteer je lokale ACLVB-kantoor.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart