banner-pwa-wijkwerken_1.png

Toegevingen van Minister Muyters, maar geen definitieve oplossing

09/12/2016 - 13u

ACLVB, ABVV en ACV voerden vandaag actie voor het behoud van het PWA. De Vlaamse regering wil het PWA-systeem afvoeren en vervangen door een nieuw systeem, ‘Wijkwerken’. ACLVB, ABVV en ACV vrezen dat de maatschappelijke meerwaarde van PWA hierdoor volledig zal verdwijnen. Daarom vroegen ze vandaag aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters dat de Vlaamse regering haar plannen bijstuurt. Ze overhandigden de minister 14.625 handtekeningen om deze vraag te ondersteunen. De vakbonden werden ook ontvangen door de minister, die enkele toegevingen deed.

Ten eerste beloofde hij dat de huidige PWA-werknemers in het systeem kunnen blijven voor een langere termijn dan 6 maanden, dit voor onbepaalde duur. Hij beloofde ten tweede dat de 4,10 euro toeslag bovenop de werkloosheidsuitkering behouden blijft. Onder druk van het middenveld besliste Muyters begin deze week al het nieuwe systeem met een half jaar uit te stellen, tot januari 2018. Tot slot werd ook voor de PWA-beambten een stap in =de goede richting gezet. De bonden reageren gereserveerd positief. “We zijn tevreden met de 4 toegevingen van minister Muyters, maar dit is nog geen definitieve oplossing.”

De bonden willen dat PWA blijft bestaan. Want niet iedereen kan terecht op de gewo­ne arbeidsmarkt. Omdat je het juiste diploma niet hebt, door een fysieke beperking of omdat het net dat tikkel­tje te snel gaat. PWA biedt deze groep mensen heel wat kansen om betrokken te blijven in de maatschappij. PWA-werknemers zijn tegelijk een meerwaarde voor scholen, ge­meenten of mensen uit de buurt.

Het is voor deze kwetsbare groep heel belangrijk dat ze een houvast heeft en in een stabiele omgeving kan werken. In het voorstel dat op tafel ligt, zou Wijkwer­ken maar mogelijk zijn voor 6 maanden (tot maximaal 1 jaar). Na deze periode vallen Wijkwerkers uit het systeem en komen ze in de werkloosheid terecht. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat mensen voor een langere periode kun­nen Wijkwerken. Voor een groot aantal PWA-werknemers zijn andere trajecten geen haalbare kaart. Het is dan ook heel belangrijk dat de stimulans van 4,10 euro per uur behouden blijft. Zo wordt de PWA-werknemer beloond voor het geleverde werk en krijgt hij fi­nanciële ademruimte.
 

Minister Muyters deed 4 toegevingen

Eén: onder druk van de vakbonden heeft minister Muyters gezegd dat de huidige PWA-werknemers in het systeem kunnen blijven. Dit wil zeggen dat de beperking in duur (van zes maanden tot maximaal 1 jaar) niet voor hen zal gelden. Ze kunnen in het huidige systeem blijven.

Ten tweede blijft ook de 4,10 euro toeslag bovenop de werkloosheidsuitkering behouden.

Drie: Minister Muyters zal het uitstel van 6 maanden gebruiken om de hervorming nog eens grondig te bestuderen.

Vier: de minister gaf toe dat er te veel onduidelijkheid is geweest voor de beambten. Hij belooft die duidelijkheid over hun toekomstige opdracht snel te brengen. Er komt ook een oplossing voor de beambten die overkomen naar VDAB en die eerst geen voltijds contract zouden krijgen.

Niet enkel voor de werknemer, maar ook voor de gebruiker is PWA een absolute meerwaarde. Oudere men­sen, scholen, gemeenten en ande­re organisaties doen een beroep op PWA-werknemers voor jobs die anders niet meer betaalbaar zijn. Denk maar aan extra hulp tijdens de middagpauze op school of hulp bij het oversteken van kinderen aan de schoolpoort.

Er zijn dus een aantal stappen gezet door minister Muyters. De 3 vakbonden zullen samen verder blijven ijveren voor nog betere oplossingen.  

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart