Wijziging loonwet: ACLVB sensibiliseert en voert politieke druk op met actie #freesalary – Bevrijd onze lonen

24/09/2021 - 14u

De Liberale Vakbond had reeds in volle Coronaperiode ontmoetingen met een aantal politieke partijen over de noodzaak om de loonwet te wijzigen, maar nog niet met de liberale partijen MR en Open Vld. Omdat beide partijen toch wel de meest remmende factor zijn binnen de regering voor een tijdige wijziging van de loonwet, heeft de Liberale Vakbond vrijdagmorgen 24/09 met een beperkte delegatie een korte mediatieke actie gehouden aan de hoofdzetel van MR en Open Vld.

Zolang er geen substantiële wijziging van de loonwet komt, blijven werknemers geconfronteerd met een onrechtvaardige loonmatiging (zie visietekst op onze website).

De lonen van werknemers worden bij ieder interprofessioneel akkoord aan de ketting gelegd, terwijl dividenden compleet de bocht uitgaan. Werknemers krijgen even weinig bij én men gaat iedere keer voorbij aan de realiteit dat er wel bedrijven en sectoren zijn die meer kunnen betalen.

De boodschap die de Liberale Vakbond brengt, is heel duidelijk: #FREESALARY - bevrijd onze lonen met een vrije en rechtvaardige loonnorm. Concurreren met het buitenland doet men niet alleen met loon, maar ook met andere maatregelen zoals meer opleidingsinspanningen en meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Ook daar blijft de wet dode letter. Laat ons niet wachten tot een volgend IPA want dan is het weer te laat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart