banner-ziek-vakantie.jpg

Ziek tijdens je vakantie? Voortaan kan je deze vakantiedagen later in het jaar recupereren

06/02/2024 - 13u

Sinds 1 januari 2024 geldt gewijzigde wetgeving in verband met de jaarlijkse vakantiedagen. Als je als werknemer ziek wordt tijdens je wettelijke vakantie, kan je die dagen vanaf nu op een ander moment in het jaar recupereren. De vakantiedagen worden dan omgezet in ziektedagen met gewaarborgd loon. Let op: het gaat enkel om wettelijke vakantiedagen (inclusief collectief verlof) én deze omzetting van vakantiedagen in ziektedagen is enkel geldig als je (zo snel mogelijk) een geneeskundig getuigschrift indient bij je werkgever.

Je kan hiervoor gebruikmaken van ‘het model van geneeskundig getuigschrift’ dat de federale overheid hiervoor speciaal heeft ontworpen. Het gebruik van dit model is niet verplicht, je kan ook een ander geneeskundig attest indienen bij je werkgever.

Het gebruik van het ‘standaardmodel’ heeft wel een belangrijk voordeel! Indien je dit model indient bij je werkgever, leidt dit automatisch tot de ‘overdracht’ van de wettelijke vakantiedagen naar een ander moment in het jaar. Als je gebruikmaakt van een ander model van geneeskundig getuigschrift, dan dien je er uitdrukkelijk bij te vermelden dat je je wettelijke vakantiedagen wenst over te dragen.

Op het uitgewerkte standaardmodel hebben de sociale partners echter nog enkele aanpassingen gevraagd, zoals onder andere het toevoegen van enkele talen voor in het geval je ziek wordt in het buitenland en bij een anderstalige dokter terechtkomt. De sociale partners hebben tevens gevraagd dat dit modelgetuigschrift wordt gepubliceerd op de website van het RIZIV en de FOD WASO, alsook op de websites van de mutualiteiten. De ACLVB informeert je als het model is aangepast aan onze vragen.

Download model alvast via deze link

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart