#barbara

Op deze pagina:

  Barbara, syndicaliste

  Praten over de plaats van vrouwen op het werk is al partij kiezen: nee, het onderwerp is niet uitgeput, gezien en opnieuw bekeken, ja, de plaats van vrouwen is nog steeds actueel! Als we vooruitgang willen boeken in de kwesties die werkende vrouwen aangaan, moeten vrouwen aanwezig zijn daar waar beslissingen worden genomen op de  werkvloer. Wij vrouwen zijn een aanwinst !

  Hoe meer diversiteit in de lijst, hoe representatiever het vakbondsteam. Gemengde vakbondsteams hebben de verdienste dat ze het vakbondswerk aanzienlijk verrijken, zowel wat betreft de behandelde kwesties als de werkmethoden.
  Werknemersafgevaardige zijn betekent niet dat je je moet beperken tot het verdedigen en verbeteren van de arbeidsomstandigheden van vrouwen alleen, maar betekent dat je moet zorgen voor alle werknemers: zowel vrouwen als mannen.

  Sociale verkiezingen zijn een manier om de sociale democratie in het bedrijf te brengen. Actief deelnemen aan het leven in je bedrijf, je inzetten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, de belangen van werknemers verdedigen, oplossingen zoeken en vinden, … Je kandidate stellen is al een eerste stap naar gelijkheid.

  Word kandidate!

  Waarom moet ik solliciteren?

  • Evenwichtige vertegenwoordiging: vrouwen zijn vaak ondervertegenwoordigd in politieke en maatschappelijke organen. Door je kandidate te stellen help je het evenwicht te herstellen en te zorgen voor een eerlijkere vertegenwoordiging.
  • Diversiteit van perspectieven: Vrouwen hebben andere ervaringen en perspectieven dan mannen, wat de debatten en beslissingen binnen de overlegorganen zal verrijken.
  • Inspirerend rolmodel: Door je kandidate te stellen, ben je een inspirerend rolmodel voor andere vrouwen en moedig je hen aan om meer betrokken te raken bij het sociale leven.
   Als vrouw zul je ongetwijfeld een bevoorrechte vertrouwenspersoon zijn voor je vrouwelijke collega’s. Ze zullen je gemakkelijker in vertrouwen nemen of je vragen stellen over zaken die vooral vrouwen aangaan
  • Culturele verandering: Jouw deelname aan adviesorganen kan helpen om de bedrijfscultuur te veranderen door diversiteit en inclusie te stimuleren.
  • Leren en persoonlijke ontwikkeling: Kandidate zijn is een vormende ervaring die je kan helpen je communicatie, management en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.

  Als afgevaardigde informeer, adviseer en verdedig je je collega’s binnen het/de:

  • Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW of Preventiecomité) met als taak het bevorderen van welzijn op het werk, gezondheid, een veilige werkomgeving, bescherming van het moederschap, steun voor slachtoffers van geweld, seksisme of seksuele intimidatie en duurzame mobiliteit op en rond het werk.
  • Ondernemingsraad (OR) verantwoordelijk voor kwesties met betrekking tot de volgende punten: economisch en werkgelegenheidsbeleid in het bedrijf, gelijke beloning voor mannen en vrouwen, promotie, toegang tot opleidingen, deeltijdwerk, beter evenwicht tussen werk en privé, jaarlijkse vakantie en werktijden, enz.

  Meld je nu aan als kandidate!

  Ben je bang dat je de taak niet aankunt?

  Wij zeggen tegen jou: Je staat er niet alleen voor! Vakbondswerk is teamwerk en de ACLVB is er om je te steunen.

  Denk je dat je niet genoeg kennis hebt? Er zijn geen vereisten. De ACLVB zorgt voor opleidingen voor nieuwe afgevaardigden en levert je een toolkit (folders, brochures). Bovendien staat ons team van bestendige secretarissen en ACLVB-professionals klaar om je te helpen, te begeleiden en te ondersteunen!

  Ben je tegen onrecht en ongelijkheid … dan ben je hier aan het juiste adres!
   

  Meld je nu aan als kandidate!

  Als vrouw opkomen tijdens de sociale verkiezingen biedt een unieke kans om bij te dragen aan de samenleving, gendergelijkheid te bevorderen en waardevolle vaardigheden en ervaring op te doen voor je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  Wees de stem en vertegenwoordiger van werknemers. Boost verandering in je bedrijf! Doe mee en maak een echte, tastbare impact op jouw leven en dat van je collega’s in het bedrijf! Stimuleer de sociale dialoog in je bedrijf en neem je plaats in op het werkterrein en rond de tafel!

  De tijd is gekomen om samen nieuwe spelregels te bepalen! Doe dus mee! ► https://www.wordkandidate.be

  Lees ook: 
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart