Petroleum: Stand van zaken sectoronderhandelingen 2019-2020

29/05/2019 - 09u

De vakbondsonderhandelaars hebben 28 mei 2019 de sectorale onderhandelingen in de petroleumsector verlaten.

Na de eerste onderhandelingen op 16 mei (paritair comité) en 27 mei, stelden de vakbondsonderhandelaars deze morgen vast dat  de werkgeversdelegatie van de petroleumsector een te  beperkt mandaat heeft om te komen tot een wezenlijk voorakkoord dat ter goedkeuring zou kunnen voorgelegd worden.

Volgende elementen vanuit de werkgevers zijn totaal onvoldoende:

  1. De invulling van de loonnorm (1,1%) kan voor de werkgevers alleen maar als er geen andere kostenverhogende maatregelen in het voorakkoord zijn opgenomen.

  2. De beperkende interpretatievan het begrip ‘gesloten akkoord’ waardoor bedrijfsgesprekken en onderhandelingsvrijheid in praktijk onmogelijk worden.

  3. Geen bereidheid om extra inspanningen te doen voor de lagere lonen van de arbeiders

  4. Het quasi onmogelijk maken van realisatie van kwalitatieve verzuchtingen van de werknemers

  5. De werkgevers willen totaal geen opening maken naar de lonen van de kaderleden (niet baremische bedienden)

We hebben het signaal gegeven aan de werkgeversfederatie dat hun mandaat op  de volgende onderhandelingsdag (14 juni) fundamenteel anders en beter moet zijn.

Hier vindt u de verklaring af te leggen in de overlegorganen.

 

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart