PC 317 Bewaking | Protocolakkoord 2023-2024

20/11/2023 - 09u

We hebben een protocolakkoord bereikt in het paritair comité 317(Bewaking). In dit protocolakkoord worden de verbeteringen van je loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren vastgesteld.

Je kunt het volledige protocolakkoord bekijken op onderstaande link onder "Download".

Dit zijn de  onderhandelde verbeteringen vanaf 1 januari 2024:

1. 10% verhoging van de vergoeding honden en anciënniteitspremie.

2. Mobiliteit:

  • Woon-werkverkeer voor lange afstanden (60 km) : €0,30/km;
  • Voor atypische uurroosters - begin of einde van de dag tussen 22u en 6u: vergoeding van 150% in plaats van 120%;
  • Werkgroep: parkeerkosten, lage emissiezones, enz.

3. Verhoging bijdrage economische werkloosheid van 11,25€ naar 12,50€.

4. Anciënniteitsdag: 1 dag wordt toegekend na 5 jaar anciënniteit in de sector voor arbeiders.

5. Definitie van een vrij weekend: "een ononderbroken periode van vrijdag 20 uur tot maandag 6 uur" - 58 uur.

6. Het bedrag van de syndicalepremie zal automatisch de evolutie van het maximaal plafond volgen.

7. Verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten inzake landingsbanen.

8. Oprichting van een penibiliteitsfonds.

9. Na 4 planningswijzigingen tijdens de maand : premie voor de gewijzigde/nieuwe prestatie van €0,5707/u

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart