PC 121 | Schoonmaak : loonnorm, koopkrachtpremie, onderhandelingen

25/07/2023 - 13u

De loonnorm werd (door de Regering) vastgelegd op 0%.

Concreet betekent dit dat er voor de periode 2023-2024 geen loonsopslag mogelijk is bovenop de index of de baremaverhogingen. De lonen mogen in 2023-2024 dus niet stijgen ten opzichte van de periode 2021-2022. Als ACLVB blijven we echter aandringen op vrije loononderhandelingen, maar daarvoor moet de loonnormwet worden gewijzigd (zie artikel : https://www.aclvb.be/nl/artikels/werknemers-worden-gesust-met-premies-loonnormwet-moet-herzien-worden?utm_source=selligent&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=_)

En de index ?

Aan de automatische loonindexering wordt er niet geraakt. De lonen blijven dus gekoppeld aan de inflatie. Op die manier wordt de koopkracht dan toch gedeeltelijk gevrijwaard. In de sector schoonmaak (PC 121) is echter bepaald dat de indexering elk jaar op 1 januari en op 1 juli wordt toegepast. Met de inflatie van de afgelopen maanden zou een meer regelmatige indexering beter zijn.

Een koopkrachtpremie ?

Hoewel een loonopslag niet mogelijk is, krijgen bedrijven net zoals in de coronaperiode de mogelijkheid om in 2023 een éénmalige netto koopkrachtpremie toe te kennen aan de werknemers.

Die premie bedraagt maximaal:

  • 500 euro in bedrijven die hoge winsten maken
  • 750 euro in bedrijven die uitzonderlijk hoge winsten maken

Ook hierover heeft ACLVB in de Nationale Arbeidsraad negatief advies gegeven, in die zin dat we eerder voor vrije loononderhandelingen zijn.

Voor de koopkrachtpremie zullen er sectoraal of op bedrijfsvlak voorwaarden gedefinieerd moeten worden om te bepalen wat “hoge of uitzonderlijke winst” concreet inhoudt (zie artikel: https://www.aclvb.be/nl/artikels/kb-rond-koopkrachtpremie-gepubliceerd).

Vooraleer op bedrijfsvlak een koopkrachtpremie zal worden toegekend, zal op sectorvlak dus eerst worden onderhandeld over die definities. En nadien desgevallend op bedrijfsvlak.

ACLVB vraagt waardering voor de werknemers in deze essentiële sector en dus de maximale invulling in alle bedrijven van de koopkrachtpremie ! (onder de vorm van consumptiecheques)

Wat met de sectoronderhandelingen ?

De sectoronderhandelingen zullen na de vakantieperiode aanvangen. Als representatieve vakbond hekelen we het feit dat men het ACLVB afblokt op sectorniveau en ons belet deel te nemen aan de onderhandelingen !

We houden je op de hoogte van de verdere evolutie !

Hou zeker onze website en Facebookpagina in de gaten voor actuele info !

  • https://www.aclvb.be/nl/sector/schoonmaak-arbeiders/schoonmaak-arbeiders
  • https://www.facebook.com/ACLVBSchoonmaak
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart