banner-koopkrachtpremie_0.jpg

KB rond koopkrachtpremie gepubliceerd

28/04/2023 - 16u

Doordat de Regering heeft beslist om de maximale loonmarge voor 2023 en 2024 vast te leggen op 0%, zijn – behalve indexeringen en baremieke verhogingen – helaas geen loonsverhogingen mogelijk momenteel. Wel kunnen ondernemingen die goed presteerden in 2022, nu een eenmalige koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers. Het Koninklijk Besluit over die koopkrachtpremie werd op 28.04.2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 

De koopkrachtpremie in een notendop

  • de koopkrachtpremie mag slechts worden uitgereikt vanaf 1.6.2023 tot en met 31.12.2023 aan werknemers van bedrijven die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst behaalden of die goede resultaten tijdens de crisis behaalden
  • de premie mag maximum € 500, dan wel € 750 bedragen, en hangt af van wat je sector of je bedrijf beslist (zie verder)
  • de premie dient uitgekeerd te worden in de vorm van een cheque (vervaldatum 31.12.2024) en geldt uitsluitend voor de aankoop van producten die je normaal kan betalen met maaltijdcheques of ecocheques; in principe gaat het om elektronische cheques, maar papieren cheques zijn niet verboden
  • op de premie zijn geen belastingen verschuldigd; je werkgever betaalt wel 16,5% RSZ-bijdrage

Onderhandelingen op sectoraal en/of ondernemingsniveau

Over de toekenning en het bedrag van de koopkrachtpremiepremie zal moeten onderhandeld worden binnen je sector of je bedrijf. Er zal een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau of ondernemingsniveau moeten afgesloten worden. Indien dat op ondernemingsniveau niet mogelijk is door het ontbreken van een syndicale delegatie of wanneer het gaat om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is om cao’s af te sluiten, mag de toekenning van de premie geregeld worden door een individuele overeenkomst.

Eerst zijn de sectoren aan zet. Zij moeten zich buigen over de vraag welke bedrijven ‘hoge winst’ dan wel ‘uitzonderlijk hoge winst’ hebben gemaakt in 2022.

De ondernemingen die volgens de cao  van hun paritair (sub)comité vallen onder de definitie van ‘hoge winst’, kunnen dan een koopkrachtpremie tot maximaal € 500 per werknemer uitreiken; de ondernemingen die vallen onder de definitie van een ‘uitzonderlijk hoge winst’ een premie tot maximaal € 750 per werknemer.

Het komt aan de sectoren toe om over de definities, evenals de al dan niet automatische toekenning van de premie, te onderhandelen.

Indien er op ondernemingsvlak een cao wordt gesloten voor de toekenning van een koopkrachtpremie, dient enkel een verantwoording toegevoegd te worden dat het bedrijf tijdens de crisis ‘goede resultaten’ heeft behaald.  Een ondernemings-cao biedt met andere woorden meer manoeuvreerruimte om een koopkrachtpremie van maximaal € 750 toe te kennen, aangezien enkel vereist is dat er ‘goede resultaten tijdens de crisis’ werden behaald. Die ‘goede resultaten tijdens de crisis’ kunnen volledig losstaan van de definitie van ‘winsten’ en dienen enkel ‘verantwoord te worden’.

Juridisch gezien sluit het ene overlegniveau het andere niet uit, en kunnen beide complementair zijn. Let wel: het totale bedrag van de toegekende koopkrachtpremies mag de som van € 750 per werknemer niet overschrijden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart