Werk je in de Horeca (PC 302)? We hebben een koopkrachtpremie onderhandeld voor jullie!

07/12/2023 - 14u

Koopkrachtpremie

Na veel en lang overleggen hebben we een akkoord bereikt betreffende een koopkrachtpremie voor de werknemers van de horeca.
Deze éénmalige koopkrachtpremie zal worden toegekend in de vorm van consumptiecheques volgens volgende voorwaarden:
  • de onderneming heeft in 2022 een hoge winst behaald en de verhouding bedrijfsresultaat/winst ligt tussen 2% en < 3%, dan is het bedrag 125 euro,
  • de onderneming heeft in 2022 een hoge winst behaald en de verhouding bedrijfsresultaat/winst ligt tussen 3% en < 10%, dan is het bedrag 200 euro,
  • de onderneming heeft in 2022 een uitzonderlijke hoge winst behaald en de verhouding bedrijfsresultaat/winst is meer of gelijk aan 10%, dan is het bedrag 375 euro,

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

De premie wordt betaald aan de werknemers die:
  • op 30 november 2023 in dienst zijn, mits een anciënniteit in de onderneming van minstens 6 maanden, 
  • naar rato van de effectieve of gelijkgestelde (overeenkomstig het Koninklijk Besluit 1967 betreffende de jaarlijkse vakantie) prestaties die tussen 1 december 2022 en 30 november 2023.  
Voor deeltijdse werknemers wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 30 november 2023.
Studenten en flexi-jobs worden uitgesloten van de koopkrachtpremie.
 

In een bedrijf waar de sociale dialoog wordt gestructureerd door een vakbondsafvaardiging, kunnen je vertegenwoordigers onderhandelen over deze premie.

Aarzel niet om hierover contact op te nemen met de vakbondsafvaardiging.

 

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart