Werk je in de Horeca (PC 302)? De sectoronderhandelingen zitten in een doodlopend straatje!

14/11/2023 - 14u
De ACLVB heeft altijd een constructieve sociale dialoog verdedigd in een sector zo divers als de horeca.
 
We wisten dat de onderhandelingen moeilijk zouden verlopen, zoals altijd. Maar uiteindelijk zijn vakbonden en werkgevers er altijd in geslaagd om tot een overeenkomst te komen.
 
Dit jaar is de situatie helemaal anders en op dit moment zitten de sectorale onderhandelingen nog steeds in het slop. Waarom?
 
Omdat we willen dat er een minimale koopkrachtpremie komt voor alle werknemers en omdat we ook willen dat er in de bedrijven onderhandeld wordt over diezelfde koopkrachtpremie. Werkgevers willen niets geven en verschuilen zich systematisch achter de diversiteit van de sector om niets te hoeven geven. We vragen dat een deel van de gegenereerde winst wordt herverdeeld onder de werknemers die hebben bijgedragen aan deze goede resultaten.
 
De werkgevers kunnen zich ook niet verschuilen achter de onwil van de sector om iets te geven om zo niet te hoeven onderhandelen over een koopkrachtbonus. 
 
Willen werkgevers hun werknemers écht behouden?
 
Ter herinnering: deze bonus is het enige koopkrachtelement voor 2023 en 2024.

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart