Sector schoonmaak PC 121 : coronapremie, transitie oudere werknemers, landingsbanen en SWT, gelijkstelling tijdelijke werkloosheid corona en overstromingen voor vakantierechten

18/11/2021 - 10u

We stuurden je onlangs een bericht over het nieuwe sectorakkoord in de schoonmaaksector.

Hierbij nog enkele punten die eventueel belangrijk zijn voor jou en/of je collega :

De coronapremie bedraagt maximaal 500 € pro rata de geleverde prestaties tijdens de referteperiode.

 • Referteperiode = 1/4/2020 t/m 30/3/2021
 • Gelijkgesteld aan prestatie : alles waarvoor een loon werd betaald waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn en die niet apart moeten worden aangegeven.
 • Hierin zit o.a. inbegrepen : (over-)loon, gewaarborgd loon, loon voor afwezigheden met behoud van loon
 • Een verbrekingsvergoeding zit hierin dus niet begrepen.

De aflevering gebeurt begin december via het Sociaal Fonds onder de vorm van papieren consumptiecheques van (minstens-) 10 € /cheque. (Het resultaat van de berekening ervan wordt dus naar boven afgerond naar het dichtst bijzijnde 10-tal)

Cao 104 (werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers) : De Sociale Partners (vakbonden en werkgeversfederatie ABSU) zullen een “transitietraject” uitwerken voor werknemers van een bepaalde leeftijd en anciënniteit in de sector.

Het gaat over bepaalde werknemers die na een loopbaan in de schoonmaaksector, omwille van de zwaarte van het werk, willen switchen naar een andere functie of job, binnen of buiten de sector. De werknemer kan dan begeleid worden om opleidingen te volgen om zich te heroriënteren naar een andere job. Als in deze andere job het loon in het begin lager blijkt te zijn dan het loon dat de werknemer had in de schoonmaaksector, zal het netto loonverlies (bij een gelijk aantal arbeidsuren) worden gecompenseerd gedurende maximum 1 jaar, via het Sociaal Fonds van de schoonmaak.

Landingsbanen en SWT

Aanstaande donderdag zullen de cao-teksten worden getekend. Deze sectorale cao’s zijn nodig om de aanvraag voor het SWT of een landingsbaan met uitkeringen te kunnen doen bij de RVA.

 • SWT stelsels :  
 • 62 jaar en 40 jaar loopbaan voor de mannen, voor de vrouwen 38 jaar loopbaan in 2022 en 39 jaar loopbaan in 2023 01/01/2022 – 31/12/2024
 • 60 jaar en 33 jaar beroepsloopbaan en > 20 jaar nachtarbeid 01/07/2021 – 30/06/2023
 • 60 jaar en 35 jaar zwaar werk* 01/07/2021 – 30/06/2023
 • 58 jaar en 35 jaar beroepsloopbaan – medische redenen 01/01/2021 – 30/06/2023
 • 60 jaar en 40 jaar beroepsloopbaan 01/07/2021 – 30/06/2023
 • Aangepaste beschikbaarheid

Werknemers die worden ontslagen in het kader van SWT en die +60 zijn tijdens de geldigheidsduur van cao 153 of cao 155 en die hebben gewerkt in een zwaar beroep* en/of 35 jaar beroepsverleden aantonen, of +62 met 42 anciënniteit, kunnen vragen om vrijgesteld te worden van de verplichting van de aangepaste beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.

Landingsbanen :

De sector heeft zich ingeschreven in de interprofessionele cao’s n°156 en n°157 die het mogelijk maken dat een werknemer met een lange loopbaan, zwaar beroep* of werkzaam in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering  :

 • Voor de periode van 1/1/2021 t/m 31/12/2022 op 55 jaar de loopbaan kan onderbreken met 1/5 of met de helft
 • Voor de periode van 1/1/2023 t/m 30/06/2023 op 55 jaar de loopbaan kan onderbreken met 1/5 of met de helft

De RVA-uitkeringen kunnen retro-actief vanaf 1/1/2021 worden toegekend voor werknemers die al een onderbreking hebben in het kader van de landingsbaan sinds 1/1/2021 en als er daarvoor nu opnieuw een aanvraag naar RVA gebeurt om uitkeringen aan te vragen.

De werknemer die +60 is met een beroepsloopbaan van 40 jaar kan van 1/07/2021 tot 30/06/2023 ook een landingsbaan aanvragen.

* https://www.rva.be/nl/wat-een-zwaar-beroep

Vakantiegeld EN vakantiedagen in 2022

Los van het sectorakkoord heeft de Regering het advies gevolgd van de Sociale Partners door de toekenning van de gelijkstelling van de periodes van tijdelijke werkloosheid Corona en overstromingen voor het vakantiegeld EN vakantiedagen in 2022.

Lees hierover het artikel op onze website :

https://www.aclvb.be/nl/artikels/tijdelijke-werkloosheid-overmacht-corona-overstromingen-wordt-gelijkgesteld-met-prestaties

Als u nog vragen heeft over deze infoflash, aarzel niet om contact te nemen met uw ACLVB-afgevaardigde, secretaris of onze diensten in een ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart