Banken (PC 310) - Eisenbundel

03/09/2021 - 13u

Sectoronderhandelingen 2021-2022: Eisenbundel

Koopkracht

Maximale invulling voorziene marge IPA via recurrente verhoging van barema’s en reële lonen.

500€ consumptiecheque

Werkbaar werk

Verlenging CAO landingsbaan

KaderCAO voor telewerk

Combinatie arbeid-gezin voor jonge mensen verbeteren (extra verlofdagen bv 1ste dag na 5 jaar anciënniteit?)

Vorming

Individueel recht op vorming voor elke werknemer gedurende 5 dagen per jaar.

Uniforme definiëring van wat we als vorming beschouwen.

Verlenging afspraken risicogroepen

Verhoging middelen syndicaal vormingsfonds of minstens (deels) structureel vastleggen

Syndicaal werk

Gebruik digitale communicatie door vakbonden

Herinzetbaarheid werknemers

Talentmobiliteit: makkelijkere vrijwillige toegang

Outplacement lastens werkgever en niet afhouden van opzegvergoeding

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart