Banksluitingsdagen en de vervanging van de feestdagen 2023-2025

30/03/2022 - 12u

Banksluitingsdagen

  • 2023: 1 vrije dag op dinsdag 26 december en 1 vrije dag te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.
  • 2024: 1 vrije dag op vrijdag 10 mei, donderdag 26 december en 1 vrije dag te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.
  • 2025: 1 vrije dag op vrijdag 30 mei, donderdag 26 december en 1 vrije dag te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.

Voor het jaar 2025, wordt de regionale feestdag die op een zaterdag valt voor de werknemers tewerkgesteld in het Waalse gewest vervangen door een bijkomende vrije dag, te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.

 

Vervanging van de feestdagen

  • 2023 : De feestdag van 1 januari  die op een zondag, gewone inactiviteitsdag, valt, vervangen door vrijdag 7 april;

De feestdag van 11 november die op een zaterdag, gewone inactiviteitsdag, valt, vervangen door
vrijdag 19 mei.

  • 2024: 21 juli  die op een zondag, gewone inactiviteitsdag, valt, vervangen door vrijdag 29 maart.
  • 2025 : De feestdag van 1 november die op een zaterdag, gewone inactiviteitsdag, valt, vervangen door vrijdag 18 april.

 

Deze CAO treedt in werking op 1 januari 2023 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2025.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart