Zelfstandige bankbemiddeling (PC 341) : Sectoraal akkoord 2023-2024

18/12/2023 - 10u

Sectoraal akkoord 2023-2024

Voor de sector van de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten (PC 341) hebben we een akkoord afgesloten dat zorgt voor een verbetering van je loon- en arbeidsvoorwaarden.

Hieronder vind je een samenvatting van het sectoraal akkoord 2023-2024.

Koopkracht

Op 7/12/2023 sloot de sector een CAO betreffende de koopkrachtpremie, deze houdt vooral een aanbeveling in. De sociale partners erkennen de over het algemeen goede resultaten van de financiële sector en vragen aan de bedrijven om onderhandelingen op te starten op hun niveau rekening houdend met hun eigen situatie en met eventuele voordelen die in het verband met de koopkracht al aan werknemers zijn toegekend.

Opleiding

Op 26/09/2023 werd een sectorale CAO inzake opleidingen afgesloten voor onbepaalde duur. Deze CAO verneemt het individueel opleidingsrecht en zal op volgende manier gradueel worden toegepast:

Ondernemingen met minder dan 10 werknemers :2 dagen vanaf 2023
Ondernemingen tussen 10 en 20 werknemers:

  • 2023 - 2024: 2 dagen
  • 2025 - 2026: 2,5 dagen
  • 2027 - 2028: 3 dagen
  • 2029: 3,5 dagen
  • 2030: 4 dagen

Ondernemingen met meer dan 20 werknemers:

  • 2023: 4 dagen
  • 2024: 5 dagen

Het minimum aantal dagen opleiding voor alle werknemers van de sector werd sinds 2020 verhoogd tot gemiddeld 5 dagen per jaar. Deze worden berekend op een voltijds equivalent en worden geproratiseerd voor deeltijdse werknemers. Verder wordt het aanbod uitgebreid met opleidingen toegespitst op nieuwe technologieën en AI-toepassingen.

Tijdskrediet en einde loopbaan

Op 26/09/2023 verlengden de sectorale sociale partners de CAO voor de verlaging van de leeftijdsgrens tot 55 jaar voor toegang tot tijdskrediet 1/5de en halftijds tijdskrediet met vergoeding.

SWT

Op 7/12/2023 verlengden de sectorale sociale partners de CAO aangaande het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag lange loopbaan 2023-2024.

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart