Zelfstandige bankbemiddeling (PC 341) : Uw recht op deconnectie

22/03/2023 - 15u

Uw recht op deconnectie


Het welzijn van de werknemers in jouw sector is een absolute prioriteit voor de ACLVB. De vraag om bereikbaar te zijn voor uw werk speelt daarin een belangrijke rol. 

De ACLVB heeft een sectoraal akkoord gesloten om de nodige garanties qua scheiding werk-privé te garanderen voor de werknemers. 

Onderstaand sommen we alvast enkele bepalingen van het akkoord op:

  • Werkgevers en werknemers zullen ervoor zorgen om niet buiten de normale werkuren (dit zijn de uren vermeld in het arbeidsreglement/de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst) contact op te nemen met hun collega’s tenzij dit om uitzonderlijke en onvoorziene redenen die actie vereisen die niet kan wachten tot de volgende werkperiode. 
  • De werknemer kan er geen nadeel van ondervinden als hij buiten zijn normale werkuren de telefoon niet opneemt of werkgerelateerde berichten niet leest, behalve als de werknemer in loonklasse 6 of 7 zit, of als er vooraf andere overeenkomsten zouden zijn gesloten;
  • Aangezien de professionele en individuele behoeften zeer uiteenlopend zijn, wordt aanbevolen om per team/afdeling standpunten uit te wisselen met betrekking tot de vragen van de deconnectie en het gebruik van de digitale communicatiemiddelen om hun eigen werking vast te stellen.

Bij verdere vragen, kan je de ACLVB steeds contacteren via de bestaande kanalen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart