Info ACLVB Handel PC 311 - samenvatting van het sectorakkoord 2023-2024

14/12/2023 - 09u

Akkoord Grote kleinhandelszaken (PC 311) voor de periode 2023-2024

Overleg en positieve energie werken!

Onderhandelen met 0% loonmarge is geen evidente opdracht. Het vraagt niet alleen wederzijds respect en begrip tussen de sociale partners maar ook een gezonde dosis aan creativiteit. Dankzij overleg en positieve energie zijn we erin geslaagd om een mooi akkoord af te sluiten. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste verwezenlijkingen.

Koopkracht

Koopkrachtpremie

Op bedrijfsniveau gaat gekeken moeten worden of je al dan niet recht hebt op een koopkrachtpremie. De premie is eenmalig en wordt toegepast volgens de formule: bedrijfswinst 2022 / bedrijfsomzet 2022 x 100:

 • 0%-0,5%: € 75
 • 0,5%-1%: € 100
 • 1%-2%: € 200
 • 2%-3%: € 275
 • 3%-4%: € 350
 • 4%-5%: € 400
 • 5%-6%: € 450
 • 6%-7%: € 500
 • Vanaf 7%: € 750

Toekenningsvoorwaarden en aandachtspunten

 • op 31 oktober 2023 en op het ogenblik van de uitbetaling moet je actief zijn in het PC 311.
 • de premie wordt pro rata vastgesteld in de referteperiode 1 november 2022 - 31 oktober 2023:
  • heb je in de referteperiode gewerkt, dan krijg je de volledige premie.
  • deeltijdsen krijgen de premie pro rata volgens hun effectief gepresteerde uren.
  • bepaalde periodes niet gewerkt in de referteperiode: premie pro rata de effectief gepresteerde periodes.
 • opgelet: gewerkt = effectieve prestaties of gelijkgestelde prestaties overeenkomstig het KB van 30 maart 1967 betreffende de jaarlijkse vakantie.

Vervoerskosten

Het maximum jaarlijks loonplafond van € 37.500 wordt opgetrokken naar € 40.000. Wie op jaarbasis meer verdient dan € 40.000, heeft geen recht op een tussenkomst in de vervoerskosten.

Fietsvergoeding

Vanaf 2024 wordt de fietsvergoeding opgetrokken van 0,24 euro naar 0,27 euro per afgelegde kilometer, en dit voor de werkelijk afgelegde afstand tussen woonplaats en werk.

Eindejaarspremie

Vanaf 1 januari 2024 zal er ook een eindejaarspremie worden betaald aan de werknemers die ontslagen worden (>< dringende reden). Voorwaarde is wel dat de ontslagen werknemer ten minste 5 jaar anciënniteit in de onderneming heeft (>< ontslag wegens economische of technische redenen). Verder worden vanaf 1 januari 2024 de periodes van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld voor de uitbetaling van de premie.

4-dagenweek

De sociale partners bevelen aan een 4-dagenweek te onderzoeken.

Er kunnen - in overleg met de vakbonden - tests worden gestart in de bedrijven.

Eindeloopbaan

Alle bestaande CAO's worden verlengd tot en met 31 oktober 2025. Een handig overzicht van de bestaande systemen vind je op de sectorpagina van het PC 311: https://www.aclvb.be/nl/pc-311-loon-en-arbeidsvoorwaarden#eindeloopbaan.

Opleiding

De opleidingsinspanningen uit de Arbeidsdeal worden vanaf 2024 als volgt toegepast:

 • 3 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse werknemer vanaf 1 januari 2024;
 • 4 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse werknemer vanaf 1 januari 2026;
 • 5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse werknemer vanaf 1 januari 2028.

Voor werknemers die niet voltijds werken of die niet het volledige jaar werkzaam waren, wordt het aantal dagen pro rata berekend. De opleidingsinitiatieven, georganiseerd door het Sociaal fonds, zullen uitgebreid en verder uitgevoerd worden. Het opleidingsaanbod van de Vlaamse sectorconvenant en allerhande initiatieven voor risicogroepen worden voortgezet, nieuwe projecten zullen georganiseerd worden.

Tussenkomsten Sociaal fonds

Het Sociaal fonds voorziet verschillende tussenkomsten verbonden aan de tewerkstelling in het PC 311. Hierna alvast een overzicht van de tussenkomsten:

 • beroepsopleiding;
 • definitieve arbeidsongeschiktheid;
 • kinderopvang;
 • syndicale premie;
 • syndicale vorming;
 • tewerkstellingspremie - 26 jaar behorend tot risicogroepen;
 • tijdskrediet.

Alle huidige tussenkomsten blijven behouden en de leeftijdsvoorwaarde voor de premie kinderopvang wordt verhoogd van 6 tot 12 jaar. Voor de opvang van 2023 tot 12 jaar zal je tot 31/08/2024 een aanvraag kunnen indienen bij je werkgever.

Ecocheques

De bedrijven krijgen opnieuw de mogelijkheid om ecocheques om te zetten in een ander voordeel. Ze krijgen hiervoor de tijd tot 31 januari 2024.

Jaarlijkse junipremies van € 250 en € 70

Ook voor deze premies krijgen de bedrijven opnieuw de mogelijkheid om de premies om te zetten in een ander voordeel. Ze krijgen hiervoor de tijd tot 31 januari 2024. De premie van € 250 was al voorzien van een indexeringsmechanisme; de premie van € 70 zal vanaf nu ook geïndexeerd worden.

Veiligheid

De sociale partners zijn zich bewust van een doeltreffend veiligheidsbeleid in de winkels, zodat de werknemers hun werk in een veilige omgeving kunnen uitvoeren. Vooral de self scan-kassa's hebben de laatste tijd te maken met heel wat agressie- ongevallen. De sociale partners gaan nadenken over een positieve sensibiliseringscampagne naar de klanten toe. Daarnaast zullen de opleidingen “omgaan met agressie” worden voortgezet en geïntensiveerd.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Handel via https://www.facebook.com/aclvbhandel/notifications/.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart