Info ACLVB Handel PC 202.01 - samenvatting van het sectorakkoord 2023-2024

13/12/2023 - 15u

Akkoord Middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01) voor de periode 2023-2024

Overleg en positieve energie werken!

Onderhandelen met 0% loonmarge is geen evidente opdracht. Het vraagt niet alleen wederzijds respect en begrip tussen de sociale partners maar ook een gezonde dosis aan creativiteit. Dankzij overleg en positieve energie zijn we erin geslaagd om een mooi akkoord af te sluiten. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste verwezenlijkingen.

Woon-werkverkeer

Eigen vervoer (behalve fiets)

Vanaf 1 januari 2024 zullen de werkgevers tussenkomen in de vervoerskosten voor werknemers die uitsluitend met privé- vervoermiddelen naar het werk komen. De tussenkomst is vastgesteld op 50% van de prijs van de maandelijkse treinkaart in 2de klas, en voor een gelijkwaardige afstand. De vergoeding wordt toegekend per werkdag en betaald vanaf de eerste kilometer. Opgelet! De tussenkomst is beperkt tot het bedrag dat overeenkomt met een reis van 10 km (heen). Voorheen was er niets van tussenkomst voorzien voor wie met de wagen naar het werk kwam. Op de website van de NMBS vind je de toegepaste tarieven. Ieder jaar, op 1 februari, indexeert de NMBS deze tarieven.

Fiets

Vanaf 1 januari 2024 verhoogt de fietsvergoeding naar € 0,27/km, weliswaar begrensd tot maximum 40 km (heen- en terugreis). Voorheen bedroeg de fietsvergoeding € 0,24/km.

Koopkrachtpremie

Op bedrijfsniveau gaat gekeken moeten worden of je al dan niet recht hebt op een koopkrachtpremie. De premie is eenmalig en wordt toegepast door het bedrijfsresultaat van het jaar 2022 te vergelijken met het gemiddelde bedrijfsresultaat van de jaren 2019-2020-2021:
• bedrijfsresultaat +5%: non-food en food speciaalzaken: € 75 | supermarkten: € 150.
• bedrijfsresultaat +25%: non-food en food speciaalzaken: € 150 | supermarkten: € 250.

Toekenningsvoorwaarden en aandachtspunten

• op 31 oktober 2023 en op het ogenblik van de uitbetaling moet je actief zijn in het PC 202.01.
• de premie wordt pro rata vastgesteld in de referteperiode 1 november 2022 - 31 oktober 2023:
-> heb je in de referteperiode gewerkt, dan krijg je de volledige premie.
-> deeltijdsen krijgen de premie pro rata volgens hun effectief gepresteerde uren.
-> bepaalde periodes niet gewerkt in de referteperiode: premie pro rata de effectief gepresteerde periodes.
• opgelet: gewerkt = effectieve prestaties of gelijkgestelde prestaties overeenkomstig het KB van 30 maart 1967 betreffende de jaarlijkse vakantie.

Eindejaarspremie

Vanaf 2024 mag de eindejaarspremie - voor een max. van 60 dagen per jaar (vroeger was dit 30 dagen) - niet meer verminderd worden met afwezigheden wegens ziekte, ongeval, zwangerschap of vaderschapsverlof.

Tijdskrediet, landingsbanen en SWT

Alle bestaande CAO's worden verlengd tot en met 30 juni 2025. Een handig overzicht van de bestaande systemen vind je op de sectorpagina van het PC 202.01: https://www.aclvb.be/nl/pc-20201-loon-en-arbeidsvoorwaarden#eindeloopbaan.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart