Bouw (PC 124): Extra vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

06/02/2024 - 11u

Bij tijdelijke werkloosheid (vb. weerverlet of economische werkloosheid) heb je vanaf januari recht op een extra supplement van €5 per dag. Dit zal betaald worden samen met jouw loon.

Sinds 1 januari 2024 ontvang je een lagere uitkering indien je tijdelijk werkloos wordt voor een andere reden dan (medische) overmacht. Je uitkering zal namelijk berekend worden op 60% (en niet meer op 65%) van je (geplafonneerd) loon.

Ter compensatie zal je van je werkgever een extra supplement van 5 euro ontvangen.

  • Is je bruto maandloon niet hoger dan 4.000 euro, dan heb je recht op deze toeslag vanaf de eerste werkloosheidsdag voor elke dag gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering;
  • Is je bruto maandloon hoger dan 4.000 euro, dan heb je recht op deze toeslag vanaf de 27ste dag tijdelijke werkloosheid in hetzelfde kalenderjaar bij dezelfde werkgever.

Voor de telling van de tijdelijke werkloosheidsdagen wordt geen rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De toeslag is gekoppeld aan de spilindex die geldt op 1 januari 2024.


Uitzondering: je werkgever moet deze toeslag niet betalen indien door een collectieve arbeidsovereenkomst bij tijdelijke werkloosheid een percentage van het loon wordt gewaarborgd waardoor je een supplement ontvangt dat ten minste gelijk is aan de bijkomende toeslag.

 

 

 Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart