PC 126 - Werk je als arbeider in de stoffering en houtbewerking? De getrouwheidspremie en het sociaal voordeel worden in december uitbetaald!

07/12/2023 - 10u

Wie heeft recht op deze premies?

  • ​Alle arbeiders die tussen 1/07/2022 en 30/06/2023 hebben gewerkt in de sector van Hout en Stoffering.​
  • Je moet lid zijn van de ACLVB en in orde zijn met je vakbondsbijdragen.
  • Ben je langdurig ziek? Dan heb je geen recht.

​Wat moet je doen om de premies te krijgen?

​De attesten ontvang je van je werkgever.
Noteer je rekeningnummer en zet je handtekening op de attesten en bezorg deze aan je ACLVB-kantoor.
Heb je geen attesten ontvangen? Neem dan contact op met de ACLVB.

Hoeveel krijg ik?

​Getrouwheidspremie

  • De getrouwheidspremie bedraagt momenteel 9.558% van je brutoloon tussen 1/07/2022 en 30/06/2023.
  • Het Fonds is verplicht om op je bruto-premie een rsz-afhouding (13.07%) te doen en bedrijfsvoorheffing (23,22%) in te houden.
  • Wanneer je bij verschillende werkgevers uit de sector gewerkt hebt, dan worden je lonen die je verdiend hebt bij die verschillende werkgevers opgeteld en wordt de premie berekend.

​Sociaal voordeel

Het sociaal voordeel bedraagt maximum 145 euro. Heb je in de referteperiode halftijds gewerkt? Dan krijg je ook maar de helft van het sociaal voordeel.

De uitbetaling gebeurt vanaf december 2023.

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Pamflet Getrouwheidspremie en Sociaal voordeel 2023

Fonds voor bestaanszekerheid fbz126.be

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart