PC 323 - Vastgoedsector en dienstboden : sectoraal akkoord 2023-2024

29/09/2023 - 12u

PC 323 : sectoraal akkoord

De sectoronderhandelingen in het PC 323 hebben een akkoord opgeleverd.

De maatregelen die opgenomen worden in het akkoord moeten nog worden omgezet in collectieve arbeidsovereenkomsten op een later tijdstip.

De belangrijkste elementen uit het akkoord zijn :

 • Een koopkrachtpremie. Deze premie wordt pro rata het arbeidsregime uitbetaald aan de werknemer die in dienst is op 30 november 2023 en die prestaties heeft geleverd tussen 1 december 2022 en 30 november 2023: 
  • 200 euro voor medewerkers van bedrijven die winst kunnen aantonen in 2022 t.o.v. hun gemiddelde winst van de jaren 2019, 2020 en 2021;
  • 200 euro voor de dienstboden en het personeel van de verenigingen van mede-eigenaars;
  • 400 euro voor de medewerkers van bedrijven die 50% meer winst kunnen aantonen in 2022 t.o.v. hun gemiddelde winst van de jaren 2019, 2020 en 2021.
 • Een aanpassing van de laagste sectorbarema’s van categorie 1, 2 en 3 door het loon van 2 jaar anciënniteit voortaan te beschouwen als dat van 0 jaar anciënniteit.
 • Een aanpassing van de fietsvergoeding naar 0,27 euro/ km zonder afstandsbeperking.
 • Een verhoging van de tussenkomst voor woon-werkverkeer met het eigen vervoersmiddel:
  • Vanaf 1 februari 2024 - 60% van het NMBS tarief (ipv 50% nu);
  • Vanaf 1 februari 2025 – 70% van het NMBS tarief.
 • Het bedrag van de arbeidskledij (terbeschikkingstelling en onderhoud) wordt opgetrokken tot het fiscale maximum (momenteel € 2,04/dag).
 • Er wordt per werknemer een kinderopvangpremie ingevoerd van € 3/dag/kind tot de leeftijd van 6 jaar.
 • Het solidariteitsluik van het sectoraal aanvullend pensioen wordt versterkt:
  • Periodes van ouderschapsverlof worden financieel gelijkgesteld voor de opbouw van het aanvullend pensioen;
  • De tussenkomst voor periodes van langdurige ongeschiktheid wordt verbeterd.
 • Toekenning van sectoraal anciënniteitsverlof van 1 dag na 15 jaar en 2 dagen na 20 jaar.
 • Het vormingsaanbod rond ‘welzijn’ en ‘werkbaarheid’ wordt uitgebreid.
 • De SWT stelsels worden verlengd.
 • Landingsbaan tijdskrediet wordt verlengd en volgende aanvullende vergoedingen worden voorzien voor een vermindering van prestaties met 1/5de:
  • € 172,58/maand voor conciërges en schoonmaakpersoneel vanaf 55 jaar; 
  • 80% van € 172,58/maand voor alle andere beroepsgroepen vanaf 60 jaar;
  • € 172,58/maand voor alla andere beroepsgroepen vanaf 62 jaar.
 • Toelating tot 6 dagen zondagsarbeid voor kijkdagen, beurzen, opendeurdagen,… mits toeslag van 50% via het loon of extra inhaalrust.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart