Internationale Vrouwendag

Op deze pagina:

  Internationale Vrouwendag 2017

  Meer empowerment voor vrouwen !

  We vieren samen onze verworven rechten en zetten onze strijdpunten in de kijker :

  • Nultolerantie voor geweld tegenover vrouwen op de werkvloer! Verbaal geweld, intimidatie en discriminatie: dat nemen we niet!
  • Gelijk loon = gelijk pensioen!
  • Opkomen voor het ‘welzijn op het werk’ van iedere werknemer! Ook voor vrouwen!
  • Strijden voor een werk-privé balans voor iedereen.
    

  Download de affiche
  of lees het artikel Ze verdient een loonsverhoging

  Internationale Vrouwendag 2015


   

  Internationale Vrouwendag 2014

  Alle vrouwen in de bloemetjes

  Er zijn de vrouwen die gaan voor een carrière ‘aan de top’. En dat die weg niet evident is, wordt afdoende bewezen door de cijfers. Dat glazen plafond staat velen nog altijd in de weg…

  Niet alle vrouwen ambiëren echter een topfunctie. Niets mis mee, laat het a.u.b. de vrije keuze zijn van elk. Ook deze vrouwen ondervinden te vaak het nadeel van vrouw zijn: ongelijke verloning, ongelijke promotiekansen, onaangepaste werkomstandigheden, de dagelijkse puzzel van werk – gezin die te veel op hun schouders alleen gelegd wordt… De vakbonden in het bedrijf spelen hier een cruciale rol en dan vooral onze ACLVB-vrouwen.

  Een andere groep vrouwen is nog altijd slachtoffer van de crisis en blijft ontmoedigd verder zoeken naar een job. De regering besliste hun uitkering af te bouwen en ze worden bovendien nog beschouwd als ‘profiteurs’.

  Er zijn tenslotte ook de miljoenen vrouwen wereldwijd die leven en hun kinderen opvoeden in extreme armoede. Zij die noodgedwongen werken zonder respect voor arbeidstijden, tegen een hongerloon en in onmenselijke omstandigheden. Ja, zij die dagelijks geweld moeten ondergaan, op en buiten de werkvloer.

  ACLVB geeft vandaag een bloemetje aan al deze vrouwen!

  Download de flyer

  vrouwendag-2014.pdf


  Internationale Vrouwendag 2013

  Gefeliciteerd! Je verdient deze ruiker, niet om de waarheid te verbloemen
  De strijd voor gelijkheid is immers nog niet voorbij
  De crisis mag geen excuus zijn om de strijd tegen de loonongelijkheid te staken

  De werkneemsters in het bijzonder worden hard getroffen door de crisis. Precaire arbeidscontracten, vooral door vrouwen uitgevoerd, worden nog steeds geschrapt. Besparingen treffen diegenen die nog aan het werk zijn. Hierdoor is het onaanvaardbaar dat de lonen van mannen en vrouwen blijven verschillen.

  Deze crisis mag geen excuus zijn om de strijd te staken, maar moet juist een stimulans zijn om hem verder te zetten en dit zolang de loonongelijkheid niet uit de wereld is geholpen

   En dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk, blijkt uit de cijfers.

  Het laatste rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bevestigt dit.

  De regering heeft besloten om de lonen te blokkeren gedurende jaren, tenzij het gaat om baremieke verhogingen of automatische indexeringen.

  Wat de Liberale Vakbond betreft, moet de loonkloof buiten de loonstop worden gehouden.

  De ACLVB vraagt de regering om haar verantwoordelijkheid te nemen. Op 22 april 2012 heeft de regering een wet gestemd om te strijden tegen de loonkloof. Het zou tegenstrijdig zijn om daarna te beslissen om de loonkloof op te nemen in de loonstop.

  De loonkloof moet weg!

  Lees meer over de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
   


  Internationale Vrouwendag 2012

  Het is vandaag net 10 jaar geleden dat het Internationaal Vakverbond (IVV) de loonkloof tussen vrouwen en mannen onder de aandacht bracht. Er kan jammer genoeg enkel besloten worden dat na al die tijd de kloof nauwelijks overbrugd werd. De crisis die we momenteel meemaken, dreigt ook nog andere aspecten van een gelijke kansenbeleid tussen mannen en vrouwen te bevriezen. De ACLVB zegt: “Crisis of geen crisis. Gelijke kansen voor vrouwen en mannen blijven in alle omstandigheden een zaak van én voor iedereen!”

  Lees ons persbericht

  De ACLVB vraagt :

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart