Ze verdient een loonsverhoging

08/03/2017 - 09u

Een loonsverhoging voor vrouwen zou de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen en de economie stimuleren door miljoenen werkende vrouwen meer geld te geven om te besteden.

Een loonsverhoging die de loonkloof tussen vrouwen en mannen kleiner maakt en uiteindelijk elimineert, kan worden bereikt door :

 • Het verhogen van de lonen voor de schoonmakers, cateringpersoneel, verzorgers, kassiers en bureaubedienden  ̶  banen waar de meerderheid van de werknemers vrouwen zijn. Vrouwen vertegenwoordigen meer dan 80% van de beroepsbevolking in sectoren als zorg, schoonmaak, bedienden en gezondheidszorg;
 • Een flat rate-verhoging van de lonen (in tegenstelling tot een ongedifferentieerde verhoging in procenten die de bestaande beloningsverschillen bestendigt);
 • functieclassificatie: de indeling van jobs die vooral door vrouwen uitgevoerd worden, herzien en upgraden tot het loon van vergelijkbare jobs die voornamelijk door mannen uitgevoerd worden;
 • Loontransparantie: waar het loon niet collectief onderhandeld wordt, zijn loonsverhogingen niet transparant en onderhandelen mannen vaak hogere stijgingen dan vrouwen;
 • Vrouwen aansluiten bij een vakbond:  de loonkloof tussen vakbondsleden is minder dan de helft van de loonkloof bij niet-vakbondsleden.

"De loonkloof is pijnlijk en onrechtvaardig", zegt Montserrat Mir, Confederaal secretaris bij het EVV, "Ze draagt ​​een hoge menselijke en economische kost. Tenzij er actie wordt ondernomen om de gelijke verloning te versnellen, zullen vrouwen meer dan 70 jaar moeten wachten om hetzelfde betaald te worden als mannen. Gelijk loon zou het grootste economische stimuleringspakket zijn dat Europa ooit heeft gezien, en miljoenen vrouwen uit de armoede tillen. "

"Een lager loon betekent ook een lager pensioen. Door het verkleinen van de loonkloof zouden we ook helpen bij het verkleinen van de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Deze kloof veroordeelt veel vrouwen tot armoede op oudere leeftijd."

"Door lid te worden van een vakbond kunnen vrouwen en mannen strijden voor een eerlijker loon en tegen de loonkloof, collectieve onderhandelingen zijn de beste manier om fatsoenlijk loonstijgingen en loontransparantie te bereiken."

Gemiddeld verdienen vrouwen in Europa 17 procent minder dan mannen. Een van de redenen is dat vrouwen het moeilijker vinden om werk en gezin met elkaar te verenigen. Als gevolg hiervan komen deeltijds werk, minibanen en loopbaanonderbreking vaker voor bij vrouwen, wat een directe impact heeft op de lonen.

Het EVV heeft een campagne gelanceerd, 'Europe needs a pay rise', waarin gepleit wordt voor loonsverhogingen voor werknemers in heel Europa en voor het uitroeien van ongerechtvaardigde verloningsverschillen met inbegrip van de loonkloof.

Bron: EVV

8 maart : Internationale Vrouwendag

Meer empowerment voor vrouwen !

We vieren samen onze verworven rechten en zetten onze strijdpunten in de kijker :
 

 • Nultolerantie voor geweld tegenover vrouwen op de werkvloer! Verbaal geweld, intimidatie en discriminatie: dat nemen we niet!
 • Gelijk loon = gelijk pensioen!
 • Opkomen voor het ‘welzijn op het werk’ van iedere werknemer! Ook voor vrouwen!
 • Strijden voor een werk-privé balans voor iedereen.
   

Download de affiche

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart