Europese manifestatie: zal de Europese Commissie opnieuw dezelfde fouten maken?

17/11/2023 - 10u

Of kiest ze deze keer toch de kant van de werknemers?

Na de opeenvolgende crisissen (corona, oorlog in Oekraïne) die Europa hebben getroffen, wil de Europese Commissie haar Stabiliteits- en Groeipact verstrengen. Ze zal de lidstaten vragen hun uitgaven te verminderen door te bezuinigen op sociale zekerheid en overheidsinvesteringen. Dat betekent een harder economisch beleid. De eerste slachtoffers zullen de werknemers zijn, maar ook de lidstaten zelf.

Een economisch beleid van strenge besparingen heeft op lange termijn nooit gewerkt. Integendeel, een gebrek aan investeringen, vooral in openbare diensten, is nadelig voor een stabiele en duurzame economische groei. Het EVV (Europees Vakverbond) plant een reeks acties in verschillende Europese lidstaten. De drie Belgische vakbonden verzamelen op 12 december in Brussel om de Europese leiders op te roepen tot investeringen in openbare diensten, waardige lonen en een Europees industriebeleid dat verenigbaar is met de klimaatdoelstellingen, met respect voor de kwaliteit en duurzaamheid van de jobs.

Wij manifesteren VOOR

 • Investeringen in openbare diensten (kinderdagverblijven, onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, enz.), sociale bescherming, rechtvaardige transitie.
 • Waardige lonen vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten.
 • Een Europees industriebeleid verenigbaar met de klimaatdoelstellingen, met respect voor de kwaliteit en duurzaamheid van jobs.

Wij manifesteren TEGEN

De terugkeer naar het blinde besparingsbeleid en dus:

 • het bevriezen van onze lonen;
 • de privatisering van en de besparingen in onze openbare diensten;
 • de afbraak van onze pensioenen. 

Dat moeten we de Europese leiders duidelijk maken! Kom daarom naar de manifestatie op 12 december.

Waar? Wanneer?

 • 12 december
 • Justitiepaleis, Poelaertplein, Brussel
 • Samenkomst vanaf 10 u.
 • Start & speeches 11 u.
 • Download het pamflet
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart