banner-top-porto.jpg

Europa moet meer ambitie tonen in de strijd tegen armoede en uitsluiting

05/05/2021 - 09u

Op de vooravond van de Europese sociale top in Porto (7-8 mei 2021) wensen ACLVB, ABVV, ACV en BAPN, het Belgische Netwerk Armoedebestrijding, hun ontgoocheling uit te drukken over de doelstellingen die daar voorliggen voor armoedebestrijding.

Het is een belangrijke stap vooruit dat opnieuw een cijferdoel voorligt voor de vermindering van het aantal personen met risico op armoede of uitsluiting tegen 2030.  Het is echter ontgoochelend dat de Europese Unie voorlopig niet verder komt dan een vermindering met 15 miljoen tegen 2030, wat  neerkomt op een daling met 16,5 %.  Dit is minder ambitieus dan de doelstelling van de strategie Europa 2020, maar erger: dat staat haaks op de doelstelling van de Verenigde Naties (SDG 1) om de armoede tegen 2030 te halveren.  Al evenmin is er voldoende ambitie om die cijferdoelen te vertalen in concrete beleidsmaatregelen. Met louter een aanbeveling voor het Europese minimuminkomen gaan we er niet komen.

Vakbonden en  netwerken armoedebestrijding verenigd in BAPN vragen daarom meer Europese ambitie en daarin ook de steun van de Belgische overheden:

  1. Een cijferdoel voor 2030 dat in lijn is met duurzaamheidsdoelstelling nr. 1 van de Verenigde Naties: halvering van de armoede.
  2. Een tussentijds cijferdoel voor 2025: er is niets zo vrijblijvend als doelstellingen voor volgende legislaturen.
  3. Nieuwe, krachtige Europese hefbomen om die doelstelling effectief te realiseren, waaronder een richtlijn (en geen aanbeveling) voor een Europees minimuminkomen, naast een adequate richtlijn voor een Europees minimumloon.
  4. Een vervolledigd plan voor herstel en veerkracht, dat niet enkel focust op digitalisering en ecologische transitie, maar ook op bestrijding van ongelijkheid, armoede en uitsluiting. 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart