Na een geslaagd Congres zijn de Europese vakbonden klaar voor de komende vier jaar!

24/05/2019 - 14u

Op donderdag 23 mei heeft nationaal secretaris Olivier Valentin in Wenen het woord genomen op het 14de Congres van het Europees Vakverbond (EVV). Hij lanceerde een duidelijke oproep aan de Europese vakbonden om, ondanks de uitdagingen waar we voor staan, samen te blijven vechten voor rechten van werknemers:

“Echte vakbondslieden herken je aan het feit dat ze nooit opgeven!”

Hij wees er collega’s van 90 Europese vakbonden op de kansen die vakbonden moeten grijpen om te streven naar een sociaal Europa. De Europese Pijler van Sociale Rechten, die eind 2017 is aangenomen, biedt ons een stevige sociale fundering om als vakbonden verder op te bouwen. Onze nationaal secretaris pleitte ook voor investeringen op mensenmaat, die werknemers doorheen heel hun loopbaan ondersteunen. Tenslotte wees Olivier Valentin ook op het belang van jongeren voor de toekomst van de vakbonden, maar ook het belang van vakbonden voor een goede toekomst voor de jeugd.

Op 24 mei, na een intense week van debatten, onderhandelingen en constructieve discussies, kwam het Congres van het Europees Vakverbond (EVV) tot een eind. Als een resultaat van de discussies van de afgelopen week, hebben vakbonden uit heel Europa een gezamenlijk manifesto aangenomen met een uitgebreid toekomstplan voor de Europese economie de Europese vakbonden en het arbeidsmarkt- en sociaal beleid. Het beschermen en versterken van collectieve onderhandelingen en sociale dialoog staan hierin centraal, om de unieke, cruciale positie van de vakbonden te verdedigen. De leden van het congres zullen ook streven naar het beschermen van werknemersrechten in context van een veranderende wereld waar automatisering, digitalisering en klimaatverandering een grote impact zullen hebben.

De laatste dag van het EVV Congres betekende ook de verwelkoming van het team dat de leden van het EVV op vrijdag hebben verkozen. Het nieuwe Secretariaat, dat instaat voor de dagdagelijkse Europese vakbondswerking, zal opnieuw door herverkozen Secretaris-Generaal Luca Visentini worden aangevoerd. Het team staat de komende vier jaar in voor de uitvoering van de toekomstplannen die de leden van het EVV de afgelopen week hebben uitgewerkt. Het vertrouwen in het nieuwe Secretariaat is groot en de ACLVB zal nauw samenwerken met de verkozenen om te streven naar een sociaal Europa dat werkt, ook voor Belgische werknemers!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart