banner-val-duchesse.jpg

Europese top van sociale partners zet in op versterking van sociale dialoog

31/01/2024 - 17u

De top bracht de Europese sociale partners, de voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von Der Leyen en de Belgische premier Alexander De Croo samen in Hertoginnedal. Aangezien België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt, waren de Belgische sociale partners ook uitgenodigd op de top. Onze nationale secretaris, Olivier Valentin, was aanwezig namens ACLVB. De vakbondsorganisaties benadrukten de noodzaak om kwaliteitsvolle jobs te creëren. Maar ook, en vooral, op het belang van het versterken van de sociale dialoog op alle niveaus. Zoals Algemeen secretaris Esther Lynch van het EVV zei, hebben we een sociale dialoog nodig die resultaten oplevert, een sociale dialoog die zich vertaalt in overeenkomsten tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers. Want het is via de sociale dialoog dat we in staat zullen zijn om de soms beangstigende uitdagingen van de ecologische transitie en de digitale transitie aan te gaan. De sociale dialoog is ook een van de fundamenten van onze democratie en moet de kern vormen van het Europese project.

De timing is niet toevallig, exact 39 jaar geleden vond er een gelijkaardige top plaats in Hertoginnedal. Deze werd destijds georganiseerd  onder impuls van Jacques Delors, deze Top legde de basis voor de betrokkenheid van sociale partners in de Europese besluitvorming, het effende zo de weg voor een sociaal beleid op de Europese interne markt. De organisatie van deze top getuigt van een hernieuwde vastberadenheid van de Europese Unie om bij de ontwikkeling van het Europees beleid meer rekening te houden met de sociale dialoog.

Vandaag werd er een verklaring ondertekend om de sociale dialoog op  EU-niveau te versterken. Een nauwere samenwerking tussen de sociale partners en de politieke actoren zal nodig zijn om de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt en in de economie aan te gaan. 

In de verklaring worden een aantal concrete acties opgelijst  om deze nauwere samenwerking te verwezenlijken. Een eerste is de bereidheid van de Europese Commissie om een actieplan op te stellen over tekorten op de arbeidsmarkt en opleidingstekorten in samenwerking met de sociale partners. Er is ook afgesproken om een Europese ambassadeur voor de sociale dialoog aan te stellen. De ambassadeur zal initiatieven ter versterking van de sociale dialoog coördineren en beheren. Ten slotte heeft de Commissie zich tot doel gesteld om tegen 2025 een pact voor de sociale dialoog op te stellen dat een versterkte sociale dialoog op Europees niveau effectief zal verankeren.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart