Europadag: veel werk voor de boeg voor een sociaal Europa

09/05/2019 - 11u

Elk jaar vieren we op 9 mei Europadag, de verjaardag van Robert Schuman’s historische toespraak, die heeft geleid tot de oprichting van de Europese Gemeenschap en daarna de Europese Unie.

Toeval wilt dat 9 mei dit jaar een kleine twee weken voor de Europese verkiezingen valt — de verkiezingen tijdens de welke jullie worden opgeroepen om het nieuw Europees Parlement te verkiezen, en indirect ook de Raad (waarin onze regering samen met de andere Lidstaten zetelt) en de Commissie (de toekomstige regering zal de nieuwe Belgische Eurocommissaris benoemen).

Tijdens hun vijfjarig mandaat (2014-2019) hebben het huidig Parlement en de Commissie nieuwe wetgeving goedgekeurd. Hierdoor is enige vooruitgang geboekt bij de opbouw van een sociaal Europa, waarin het openen van nieuwe economische mogelijkheden op de Europese markt niet ten koste gaat van de rechten van werknemers en sociaal verzekerden.

Dankzij een niet-aflatende druk van het Europese Vakverbond en haar leden — waaronder ook de ACLVB — heeft de Europese Unie de volgende sociale regelgeving aangenomen:

  • Goedkeuring van de Europese Pijler van Sociale Rechten, een nieuw kader waarin alle Europese instellingen zich verbinden tot het bereiken van een sociale ‘Triple A’ score.
  • Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit om gemeenschappelijke inspecties te voeren tussen verschillende Lidstaten ter bestrijding van de sociale dumping.
  • Herziening van de detacheringsrichtlijn om het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ tussen lokale en gedetacheerde werknemers te versterken.
  • Versterking van de informatierechten van werknemers over hun arbeidsomstandigheden en nieuwe regels voor een beter voorspelbaarheid van werkuren voor flexibele contracten.
  • Nieuwe regels inzake ouderschapsverlof om de gemeenschappelijke minimumstandaarden doorheen de EU te verbeteren.
  • Europese regels voor de bescherming van klokkenluiders, met name tegen vergelding door hun werkgever

Nog veel werk voor de boeg

Hoewel deze vooruitgang zeer welgekomen is, heeft de volgende legislatuur nog veel werk voor de boeg, in het bijzonder om een eind te stellen aan sociale dumping en om werknemers in de transportsector beter te beschermen.

Daarom hebben we, in samenwerking met de drie Belgische vakbonden en de Europese Vakvereniging, verschillende acties gevoerd om de rechten van werknemers ook na 26 mei op de agenda te houden.

Op vrijdag 26 april hebben we een actie georganiseerd in de Europese wijk, samen met vakbondsleden uit alle hoeken van Europa. Op 1 april hebben we ook een debat georganiseerd met de Nederlandstalige en Franstalige lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen. Tijdens dit debat hebben zij de kans gekregen te antwoorden op onze vraag om zich te engageren voor 10 concrete actieluiken tijdens de volgende legislatuur. We zullen erover waken of ze de engagementen zullen naleven tijdens de komende legislatuur.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart