banner-dag2-evv.jpg

Het 15e EVV-congres is officieel van start gegaan

25/05/2023 - 11u

Dinsdag 23 mei 2023 was de eerste officiële dag van het 15e statutaire EVV-congres. Het congres werd geopend met een warm welkom door de voorzitter van de Duitse vakbond DGB, Yasmin Fahimi, gastheer van het congres. De welkomstwoorden waren een gelegenheid voor de Duitse bondskanselier, Olaf Scholz, om zijn steun te betuigen en het belang te onderstrepen van het werk dat wij als vakbonden doen om de rechten van werknemers te verdedigen en te verbeteren.

De welkomsttoespraken werden gevolgd door een moment van solidariteit met de slachtoffers van de verschrikkelijke oorlog die nog steeds in Oekraïne woedt. Deze voortdurende solidariteit van de Europese vakbeweging werd erkend door de twee Oekraïense vakbonden die op het congres aanwezig waren, namelijk de UPF en de KVPU. Deze steun voor Oekraïne bleek ook uit de officiële goedkeuring van het lidmaatschap van deze twee bonden in het EVV tijdens het congres.

De inhoudelijke werkzaamheden van het congres begonnen met de unanieme goedkeuring van het activiteitenverslag. Dat maakte het mogelijk lessen te trekken uit het mandaat van het EVV, dat net ten einde loopt (2019-2023). Wat is er bereikt? Waarop moeten we ons nog concentreren? Waar hebben we gefaald? Dit zijn allemaal relevante vragen die nodig zijn om het nieuwe mandaat helder te bekijken.
 

Jongerenquotum

Vervolgens heeft het congres de grondwetswijzigingen ter stemming aan de verschillende delegaties voorgelegd. Onder het panel van voorgestelde amendementen sprong één amendement er voor ons uit. Dit was een voorstel om een jongerenquotum in te stellen voor toekomstige delegaties naar het congres. Voor de ACLVB is dit voorstel een belangrijke stap om jongeren meer invloed te geven in de vakbondswereld. Concreet houdt dit amendement in dat elke toekomstige congresdelegatie voor minstens ¼ uit jongeren (jonger dan 35 jaar) moet bestaan. Net als alle andere grondwetswijzigingen is ook deze door het congres goedgekeurd. Deze positieve stemming is volgens ons een stap in de goede richting om ervoor te zorgen dat de vakbonden representatief zijn voor de bevolking die zij dagelijks vertegenwoordigen en verdedigen.
 

ACLVB: belastingrechtvaardigheid en een sterke sociale zekerheid

Tot slot begon het Congres zijn reflectie over het volgende mandaat 2023-2027 tijdens debatten en discussies die in volle gang zijn en zullen doorgaan tot vrijdagmiddag. De op het congres aanwezige ACLVB-delegatie werkt samen met de andere vakbonden om ervoor te zorgen dat het nieuwe actieprogramma dat aan het einde van het congres zal worden goedgekeurd, zo ambitieus mogelijk is.

Bij deze gelegenheid heeft onze Nationaal Secretaris, Olivier Valentin, verschillende cruciale punten naar voren gebracht. Hij benadrukte dat belastingrechtvaardigheid niet de vorm moet aannemen van een eenvoudige belastingverlaging, maar eerder van een belastingverschuiving waarbij de lasten op arbeid worden verlaagd en gecompenseerd door een verhoging van de belastingen op inkomen uit vermogen. Het doel is een sterke en volledige sociale zekerheid voor iedereen te blijven garanderen. Olivier Valentin benadrukte verder dat er niet mag worden bezuinigd op openbare diensten. Deze diensten moeten universeel en van hoge kwaliteit zijn voor elke burger. Tot slot besteedde hij bijzondere aandacht aan het begrip sociale voorwaardelijkheid, zodat dit een voorwaarde is voor de toekenning van overheidsopdrachten en subsidies.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart