14de EVV Congres: voor een nieuw economisch model met kwaliteitsvol werk

23/05/2019 - 13u

Op woensdag 22 mei heeft ACLVB-Voorzitter Mario Coppens meer dan 600 delegees van 90 Europese vakbonden toegesproken op het 14de Congres van het Europees Vakverbond (EVV). De Voorzitter hekelde de opmars van precaire jobs, onvrijwillig deeltijds werk, tijdelijke en interim jobs en heeft het ACLVB-voorstel voor sociale ratio’s voorgesteld. Hij deed een oproep aan het congres om op Europees niveau samen te werken aan concrete, effectieve maatregelen om de kwaliteit van het werk te beschermen.

“Onvrijwillig deeltijdse, tijdelijke en interim jobs zijn in opmars, een trend die daarenboven disproportioneel risicogroepen zoals vrouwen, jongeren en laaggeschoolden treft. We horen van veel van jullie hetzelfde verhaal: doorheen heel de Europese Unie zien we meer werkende armen, meer precaire jobs en minder sociale rechten.

Dit is een evolutie waar de ACLVB zich tegen zal blijven verzetten en een uitdaging waaraan we samen met jullie, Europese vrienden, willen werken. Wij willen niet blijven praten over deze problemen, maar er iets aan doen!

Het Europese niveau biedt ons de kans om ervaringen over wat wel of niet werkt te delen. Het EVV is het uitgelezen forum om ideeën uit te wisselen en onze acties te coördineren opdat we samen en solidair de kwaliteit van het werk in heel de Europese Unie kunnen verdedigen, en onze leden een waardige levensstandaard kunnen garanderen. Het is cruciaal dat we hiervoor samenwerken, opdat betere bescherming van jobkwaliteit in één lidstaat niet zou leiden tot sociale dumping in een andere. Elke EU-burger, elke werknemer, elk van onze leden heeft recht op kwaliteitsvol werk!”

Ook Joseph Stiglitz, de gerenommeerde Amerikaanse econoom en voormalig winnaar van de Nobelprijs voor de Economie, was te gast op het Congres van het Europees Vakverbond (EVV) in Wenen. Stiglitz presenteerde een alternatief voor het huidig model van marktderegulering, dat er tijdens de afgelopen 40 jaar niet in is geslaagd om ongelijkheid te verminderen. Hij pleitte voor een model gebaseerd op nieuwe regels met respect voor werknemers en hun lonen, meer investeringen in mensen, sociale zekerheid en eerlijke belastingen voor grote internationale bedrijven. Stiglitz pleitte ook voor meer solidariteit binnen Europa om concurrentie tussen lidstaten ten koste van werknemers te stoppen, iets waar ook het EVV al lang naar streeft.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart