banner-begrotingsakkoord.jpg

Begrotingsakkoord: tijdskrediet is het kind van de rekening

12/10/2022 - 11u

Men zou kunnen verwachten dat in tijden van oorlog en crisis het moment aangebroken is voor hervormingen, maar opnieuw werd de kaasschaafmethode uit de kast gehaald. Voor de ACLVB is het onbegrijpelijk dat net in deze situatie het credo ‘meer mensen aan het werk’, als basis voor een gezonde financiële huishouding, eigenlijk met de voeten wordt getreden.

Snijden in het tijdskrediet is zeker geen schoolvoorbeeld om mensen aan het werk te houden. Het is een pure financiële operatie waarbij de meest gekozen verlofstelsels nu onder vuur worden genomen en ten koste gaan van heel wat werknemers. Het is trouwens ook een inbreuk op het sociaal overleg dat eind oktober ging plaatsvinden in de Nationale Arbeidsraad over de hervorming van de verlofstelsels. Eens te meer doet deze regering niet wat het bij haar aantreden beloofd had, nl. respect voor het sociaal overleg.

De verdere uitbreiding van de flexijobs en studentenarbeid is een tweede voorbeeld van hoe de regering voor de Liberale Vakbond op de verkeerde knoppen duwt. Terwijl de arbeidsmarkt kreunt onder een gebrek aan aanbod van werkkrachten voor de invulling van heel wat voltijdse jobs in een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, misbruikt de regering deze meerjarenbegroting om nogmaals eens het statuut van flexijobs uit te breiden en het krediet voor studentenarbeid te verhogen.

Er zijn uiteraard ook goede elementen zoals de maandelijkse energiekorting, en de overwinstbelasting voor energiebedrijven, maar heel wat werkende mensen zullen opnieuw de rekening achteraf gepresenteerd krijgen.

De ACLVB kijkt nu uit naar meer detailinformatie via de notificaties om goed na te gaan wat de uiteindelijk impact is van de tijdskredietmaatregel en dan vooral met het oog op de doelgroepen van niet-jonge ouders.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart