14de EVV Congres: Europese vakbonden werken aan een ambitieus toekomstproject

22/05/2019 - 13u

Dinsdag 21 mei werd het officiële startschot gegeven voor het 14de Congres van het Europees Vakverbond (EVV) in Wenen. De spits werd afgebeten met een indrukwekkende en gepassioneerde speech van Viktória Nagy, de voorzitster van de EVV-jongeren, die het belang van jongeren voor de toekomst van de vakbonden benadrukte. Dat jongeren het congres openden was geen toeval. Dit congres is het jongste en meest vrouwelijke (48 procent vrouwen!) in de geschiedenis van het EVV. Ook onder meer Guy Ryder, Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie en Jean-Claude Juncker, uittredend voorzitter van de Europese Commissie waren te gast tijdens de opening van het Congres. 

Dat samenwerking tussen vakbonden op Europees vlak ons meer slagkracht geeft, werd eens te meer duidelijk tijdens de presentatie van het activiteitenrapport. De afgelopen jaren heeft het EVV, samen met haar leden, belangrijke vooruitgang geboekt op de weg naar een sociaal Europa. Zo hebben we campagne gevoerd om de het loonverschil tussen Oost- en West-Europa weg te werken, zijn we erin geslaagd om ouderschapsverlof op Europees niveau te verbeteren en arbeidsvoorwaarden in contracten meer transparant te maken.

Al snel werden de pijlen echter gericht op de toekomst, want hoewel de Juncker-commissie stappen in de goede richting heeft gezet, is de situatie voor werknemers in Europa verre van perfect en voor velen zelfs schrijnend. Digitalisering, klimaatverandering en automatisering zijn maar een paar van de uitdagingen die vakbonden met en voor hun leden zullen moeten aanpakken. Ook vakbonden zullen zich moeten aanpassen om een impact te hebben in een gedigitaliseerde economie, bijvoorbeeld door meer aandacht te hebben voor privacy van werknemers in onderhandelingen. In zo’n snel veranderende wereld moeten we ook de toekomst voor de meest kwetsbaren garanderen, die steeds meer als schijnzelfstandige in de platformeconomie terechtkomen. We moeten de moed hebben om op Europees niveau te streven naar een nieuw economisch model dat de belangen van werknemers op lange termijn te beschermt en niet enkel economische winst op korte termijn. De EVV-leden zijn alvast vastberaden om tijdens dit congres aan een ambitieus toekomstproject voor Europese vakbonden en werknemers te werken!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart