5de Congres van EFFAT : 5 prioriteiten en strategieën voor de toekomst

08/11/2019 - 09u

Ongeveer 1.150 deelnemers openden het 5de EFFAT-congres op 6 november. De ACLVB neemt eraan deel. Het congres heeft zijn nieuwe secretaris-generaal (Kristjan Bragason) gekozen en zijn voorzitter (Malin Ackholt) bevestigd. Dit vakbondsteam leidt een Europese vakbond die 1,2 miljoen leden van 120 organisaties in 38 landen in Europa vertegenwoordigt. Het is een moeilijke taak voor hen, maar vol ambities.

De weg is lang voor een sociaal Europa dat zich actief inzet voor de belangen van de werknemers!

We moeten ervoor zorgen dat de werknemers van de Europese ondernemingsraden kunnen rekenen op solidariteit tussen de werknemers, er een echte coördinatie is tussen organisaties en een sociale dialoog met de sectoren. Tegelijkertijd moeten we ook de werknemers in de voedingsnijverheid, horeca en de groene sectoren in de Europese instellingen en in de overlegorganen vertegenwoordigen. 5 prioriteiten en strategieën voor de komende 5 jaar kunnen ons helpen om onze Europese organisatie aan te passen aan deze uitdagingen:

  1. Solidariteit tussen de vakbonden en hun verder groei. We moeten doorgaan met het werven van nieuwe leden om representatiever te worden. Dit betekent dat we ons moeten richten op jongeren en precaire werknemers. We moeten de Europese coördinatie in de Europese ondernemingsraden versterken, over de grenzen heen onderhandelingen versterken en vakbondsnetwerken verder ontwikkelen.
  2. We moeten werken aan een sterker Europa dat dichter bij de burgers staat. Er moet een einde komen aan het wantrouwen jegens de Europese Unie. We moeten stoppen met het uitbuiten van angsten en nationalisme. Een eerlijk en sociaal, duurzaam en burgervriendelijk Europa is mogelijk. Maar enkel druk/invloed uitoefenen op de politiek en het bedrijfsleven blijft onvoldoende. We moeten representatief zijn als de Europese Unie zich opnieuw wil inzetten voor de sociale rechten.
  3. Zorgen voor een duurzame toekomst voor werknemers en "fair transition" door collectieve onderhandelingen.
  4. Verbetering van de rechten en arbeidsvoorwaarden. Veel van onze sociale rechten worden vandaag aangevallen. Sterke sociale relaties en uitbreiding van het recht op een eerlijk loon moeten worden hersteld. De vruchten van een duurzame groei moeten ook herverdelend zijn.
  5. Een sociaal beleid voor de voedingsindustrie voeren dat zich uitstrekt naar alle stappen van de voedselketen. We moeten maatschappelijk investeren in de groene en circulaire economie. Als er geen werk is op een dode planeet, moeten we ze nu redden.

In onze tussenkomst hebben we de aandacht willen vestigen op de wereldwijde uitdagingen van de digitalisering. Deze uitdaging staat inderdaad gelijk aan een solidariteitsreactie op Europese, sectorale en lokale niveaus. We kunnen het ons niet veroorloven om de meest kwetsbare werknemers aan de zijlijn te laten staan. Maar we moeten ook geen mythes en angsten in stand houden. We moeten ons voorbereiden door middel van opleiding en sociale dialoog, zodat de voordelen van de digitalisering door iedereen kunnen worden gedeeld. 

Er zijn vandaag veel vakbondsuitdagingen op Europees niveau zijn. Maar we kunnen rekenen op de inzet van elke organisatie om een Europese speler te zijn. Wij zijn Europa. EFFAT is de som van nationale organisaties en alle werknemers van Noord tot Zuid en van Oost tot West.  Het team is al aan de slag en we mogen er trots op zijn dat we aan haar zijde kunnen staan.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart