PC 104 (Staalnijverheid) : protocol van akkoord

15/10/2021 - 09u

Protocolakkoord

In de loop van deze week werd een protocol van akkoord afgesloten voor een sector akkoord 2021 2022.
Traditioneel wordt er weinig afgesproken op sectorniveau in de staalsector, en ligt het zwaartepunt bij de bedrijfsonderhandelingen.
Toch is dit sectorakkoord heel belangrijk voor het verlengen van de regelingen inzake SWT, landingsbanen en tijdskrediet, allemaal opgenomen in dit protocol van akkoord.
Dit ontwerp van akkoord wordt nog ter consultatie voorgelegd door de vakbonden aan hun achterban.
Bij een positief advies van alle vakbonden kan er een akkoord getekend worden op 29 oktober.

Bijlage

Protocolakkoord

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Protocolakkoord

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart