MONTEERDERS (PC 111.03) : Ontwerp van sectoraal akkoord

20/09/2023 - 16u

Ontwerp van sectoraal akkoord

Er werd in het PC 111.03 (Monteerders) een ontwerp van akkoord afgesloten voor de periode 2023-2024.

Als hoofdpunten vermelden we :

1 KOOPKRACHT

 •  Koopkrachtpremie
  • Premie van 200 € als de bedrijfswinst (code 9901) gedeeld door de totale activa (= ROA) in 2022 minstens 3% bedraagt
  •  Premie van 350 € als de bedrijfswinst van 2022 15% hoger is dan gemiddelde bedrijfswinst van de periode 20218 – 2021
  •  Premie van 500 € als de bedrijfswinst van 2022 25% hoger is dan gemiddelde bedrijfswinst van de periode 2018 – 2021
  •  Premie van 750 € als de bedrijfswinst van 2022 50% hoger is dan gemiddelde bedrijfswinst van de periode 2018 – 2021
  •  Mogelijkheid om hierover op ondernemingsvlak te onderhandelen tot 31.10.2023
 • Verhoging van de syndicale premie in 2024 & 2025
 • Fonds voor bestaanszekerheid:
  • Indexeren van de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid, ziekte, kinderopvang, SWT en volledige werkloosheid.
  • Bijkomende financiering

2 MOBILITEIT

 • Fietsvergoeding: 0,27 €/km (met plafond van 10,80 €/dag)
 • Privé vervoer: behoud van de jaarlijkse indexering
 • Openbaar vervoer: + 12,5%

3 SECTORALE PREMIES

 • Indexering van scheidingspremie en vakantiepremie op 1.10.2023 met 6,05%
 • Nieuwe regeling kledijvergoeding vanaf 1.10.2023:
  •  Vergoeding van 2,04 €/dag voor werkkledij (overalls, veiligheidsschoenen, …) indien de werknemer zelf instaat voor het onderhoud/reinigen.
  • Vergoeding van 1,02 €/dag voor persoonlijke kledij die noodzakelijk is voor de functie en veelvuldig moet gewassen worden.
  • De minimumondergrens van de kledijvergoeding bedraagt 16,37 €/maand indien minstens 12 prestatiedagen en 8,19 €/maand indien tussen 6 en 12 prestatiedagen.

4 EINDELOOPBAAN

 • Verlengen van de SWT regelingen tot 30.06.2025
 • Verlengen van de landingsbanen tot 30.06.2025

5 KWALITEIT VAN DE LOOPBANEN

 • Loopbaanverlof: 3de dag vanaf 60 jaar (dag 1 op 50 jaar en dag 2 op 58 jaar)
 • 8 mei: sectorale aandacht voor strijd tegen racisme en discriminatie
 • Mogelijkheid in Vlaanderen om een deel van de eindejaarspremie om te zetten in bijkomend verlof of fietslease mits een bedrijfscao en individueel akkoord
 • Uitbreiding klein verlet

6 VORMING EN OPLEIDING

 • Het individueel recht op opleiding wordt geleidelijk verhoogd tot 5 dagen in 2026
7 WERKZEKERHEIDSCLAUSULE
 • verlenging voor onbepaalde duur

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart