Diensten voor gezinszorg (PC 318.02): CAO’s VIA 5 | barema’s & anciënniteit

19/09/2019 - 08u

CAO’s VIA 5 | barema’s & anciënniteit

Vorige week werd een nieuwe stap gezet in het concreet maken van de afspraken in het VIA 5 akkoord. De CAO’s rond de harmonisering  van de barema’s voor verzorgend en omkaderingspersoneel (B2Bbis en B1Bbis) waren ditmaal aan de beurt. Voor deze twee barema’s wordt, zoals afgesproken, een harmoniseringsproces in gang gezet richting barema’s B2a en B1a uit het paritair comité 319.01. Het uiteindelijke doel is een volledige gelijkschakeling tussen deze barema’s, zodat het verschil tussen de paritaire comités 318.02 en 319.01 zoveel mogelijk weggewerkt wordt.

Wie de vergelijking maakt tussen de oude barema’s en de nieuwe zal zien dat de keuze gemaakt werd om in deze eerste stap werknemers met weinig anciënniteit meer gelijk te trekken met de streefbarema’s dan werknemers met meer anciënniteit. Een bewuste keuze met in het achterhoofd zowel de totale kostprijs (gezien de beperkte financiering) en de problematiek waarmee de sector steeds meer geconfronteerd wordt. Jaar na jaar zien we dat de werknemerspopulatie ouder wordt en dit niet gecompenseerd wordt door een instroom van nieuwe werknemers. Om de job aantrekkelijker te maken voor instromers worden dus als eerste de lage anciënniteitsjaren het meest gelijkgezet met de barema’s van paritair comité 319.01. De nieuwe barema’s vind je hieronder.

De overname van de anciënniteit, een ander VIA-punt, werd ook meegenomen in deze CAO. Na lang onderhandelen kwam onderstaande regeling tot stand. 

Er bestaan 3 vormen van overname anciënniteit in functie van relevante ervaring:

  • Niet relevante ervaring: 25% overname van anciënniteit, na 5 jaar 50% overname anciënniteit en na 10 jaar de volle 100% overname van anciënniteit.

  • Beperkt relevante ervaring: 60% overname anciënniteit, na 5 jaar 100% overname anciënniteit.

  • Relevante ervaring: 80% overname anciënniteit, na één jaar 100% overname anciënniteit.

Bij een wijziging van functie binnen dezelfde dienst voor gezinszorg wordt de ervaring die men heeft opgedaan als werknemer in de gezinszorg en aanvullende thuiszorg als beperkt relevant overgenomen.

De baremieke anciënniteit van de werknemers die in de periode van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2020 van functie zijn gewijzigd, zal vanaf 1 april 2020 en zonder retro-activiteit worden aangepast aan de bovenstaande regeling voor zover dit geen verlaging in baremieke anciënniteit als gevolg heeft.

Dit moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk werknemers uit de boot vallen die in de laatste jaren bijvoorbeeld een opleiding tot verzorgend personeel gevolgd hebben.

Het kan zijn dat je werkgever je bij indiensttreding om een bewijs vraagt van je (relevante) ervaring. Dit moet je binnen een termijn van 6 maanden na je indiensttreding doen door middel van ofwel individuele rekeningen of door middel van een werkgeversattest van je vorige werkgever(s). Ten laatste 3 maanden hierna moet je werkgever je een opgave geven met de in aanmerking genomen anciënniteit.

Indien je in een andere Non-Profitsector gewerkt hebt, kun je ook deze ervaring voorleggen als (beperkt) relevant!

PC 318.02 | BAREMA B2Bbis in EUR – Verzorgenden

Barema geldig vanaf: 01/04/2020

Spilindex: 105,10

Coëfficiënt: 1,3459

Barem.
anc.

 

 

JAARLOON

(zonder haard- of standplaats-toelage)

 

MAANDLOON

(zonder haard- of

standplaatstoelage)

 

HAARDTOELAGE

(maandbedrag)

 

STANDPLAATS-TOELAGE

(maandbedrag)

 

UURLOON

(zonder haard- of standplaatstoelage)

38 uur (100%)

HAARDTOELAGE

(uurloon)

38 uur (100%)

STANDPLAATS-TOELAGE

(uurloon)

38 uur (100%)

0

23.873,31

1.989,44

102,4

51,2

12,0816

0,6219

0,3109

1

24.165,56

2.013,80

102,4

51,2

12,2295

0,6219

0,3109

2

24.829,15

2.069,10

102,4

51,2

12,5654

0,6219

0,3109

3

25.645,98

2.137,17

102,4

51,2

12,9787

0,6219

0,3109

4

26.388,22

2.199,02

102,4

51,2

13,3544

0,6219

0,3109

5

26.394,76

2.199,56

102,4

51,2

13,3577

0,6219

0,3109

6

27.641,02

2.303,42

51,2

25,6

13,9884

0,3109

0,1555

7

27.653,11

2.304,43

51,2

25,6

13,9945

0,3109

0,1555

8

28.757,77

2.396,48

51,2

25,6

14,5535

0,3109

0,1555

9

28.771,82

2.397,65

51,2

25,6

14,5606

0,3109

0,1555

10

29.999,29

2.499,94

51,2

25,6

15,1818

0,3109

0,1555

11

30.013,40

2.501,12

51,2

25,6

15,189

0,3109

0,1555

12

31.234,72

2.602,89

0

0

15,807

0

0

13

31.248,74

2.604,06

0

0

15,8141

0

0

14

32.387,15

2.698,93

0

0

16,3903

0

0

15

32.401,17

2.700,10

0

0

16,3974

0

0

16

33.686,97

2.807,25

0

0

17,0481

0

0

17

33.700,98

2.808,42

0

0

17,0552

0

0

18

34.903,93

2.908,66

0

0

17,6639

0

0

19

34.917,92

2.909,83

0

0

17,671

0

0

20

36.200,67

3.016,72

0

0

18,3202

0

0

21

36.214,65

3.017,89

0

0

18,3273

0

0

22

37.497,51

3.124,79

0

0

18,9765

0

0

23

38.794,24

3.232,85

0

0

19,6327

0

0

24

40.077,11

3.339,76

0

0

20,2819

0

0

25

40.091,09

3.340,92

0

0

20,289

0

0

26

40.091,09

3.340,92

0

0

20,289

0

0

27

40.104,96

3.342,08

0

0

20,296

0

0

28

40.104,96

3.342,08

0

0

20,296

0

0

29

40.104,96

3.342,08

0

0

20,296

0

0

PC 318.02 | BAREMA B1B bis in EUR - Verantwoordelijke hulpverlening

Barema geldig vanaf: 01/04/2020

Spilindex: 105,10

Coëfficiënt: 1,3459

Barem.
anc.

 

 

JAARLOON

(zonder haard- of standplaats-toelage)

 

MAANDLOON

(zonder haard- of

standplaatstoelage)

 

HAARDTOELAGE

(maandbedrag)

 

STANDPLAATS-TOELAGE

(maandbedrag)

 

UURLOON

(zonder haard- of standplaatstoelage)

38 uur (100%)

HAARDTOELAGE

(uurloon)

38 uur (100%)

STANDPLAATS-TOELAGE

(uurloon)

38 uur (100%)

0

32.239,92

2.686,66

0

0

16,3157

0

0

1

32.758,52

2.729,88

0

0

16,5782

0

0

2

33.277,13

2.773,09

0

0

16,8407

0

0

3

33.795,13

2.816,26

0

0

17,1028

0

0

4

34.457,31

2.871,44

0

0

17,4379

0

0

5

34.683,88

2.890,32

0

0

17,5526

0

0

6

36.098,45

3.008,20

0

0

18,2684

0

0

7

36.109,22

3.009,10

0

0

18,2739

0

0

8

37.739,47

3.144,96

0

0

19,0989

0

0

9

37.750,36

3.145,86

0

0

19,1044

0

0

10

39.380,61

3.281,72

0

0

19,9295

0

0

11

39.391,50

3.282,63

0

0

19,935

0

0

12

41.021,63

3.418,47

0

0

20,7599

0

0

13

41.034,23

3.419,52

0

0

20,7663

0

0

14

42.664,36

3.555,36

0

0

21,5913

0

0

15

42.682,10

3.556,84

0

0

21,6003

0

0

16

44.312,35

3.692,70

0

0

22,4253

0

0

17

44.329,98

3.694,17

0

0

22,4342

0

0

18

45.960,22

3.830,02

0

0

23,2592

0

0

19

45.977,97

3.831,50

0

0

23,2682

0

0

20

47.608,21

3.967,35

0

0

24,0932

0

0

21

47.625,96

3.968,83

0

0

24,1022

0

0

22

49.256,09

4.104,67

0

0

24,9272

0

0

23

50.904,08

4.242,01

0

0

25,7612

0

0

24

52.534,32

4.377,86

0

0

26,5862

0

0

25

52.552,07

4.379,34

0

0

26,5952

0

0

26

52.552,07

4.379,34

0

0

26,5952

0

0

27

52.569,70

4.380,81

0

0

26,6041

0

0

28

52.569,70

4.380,81

0

0

26,6041

0

0

29

52.569,70

4.380,81

0

0

26,6041

0

0

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart